De lijdensweek – deel 2 van 7

0
280
Maandag – Een onheilspellende boodschap!

Lezen: Marcus 11:11-19

Vers voor vandaag: “Het komt niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.” (1 Samuël 16:7b)

Maandag – Een onheilspellende boodschap
Jezus had de nacht met Zijn discipelen doorgebracht in Bethanië. ’s Morgens vroeg keerden zij terug naar Jeruzalem. Onderweg kreeg Jezus honger en wilde een paar vijgen van een boom plukken. Toen Hij geen vruchten vond werd Hij kwaad op de boom en zei: “Nooit groeie aan u enige vrucht meer, in eeuwigheid!” (Matthéüs 21:19b) Onmiddellijk verdorde de boom.

Een wonderlijk verhaal.
Had Jezus misschien last van een ochtendhumeur?
Ik denk het niet.
Jezus gebruikte dit voorval om Zijn discipelen een belangrijke les te leren.

Bij een vijgenboom komen de bladeren en de vruchten tegelijk. Met andere woorden, als een vijgenboom bladeren heeft mag je ook verwachten dat die boom vruchten draagt. De boom zag er dus van een afstand goed uit, maar van dichtbij kon je zien dat de boom ‘vruchteloos’ was.

De vijgenboom is het symbool voor Israël. Onder andere in Hosea 9:10, Joël 1:7 en Lucas 13:6-9 wordt de vijgenboom als beeld voor Israël gebruikt. In de gebeurtenis van die ochtend maakte Jezus op een dramatische manier duidelijk dat Israël er van buiten wel goed uitzag, maar dat het van binnen ‘vruchteloos’ was. Hij liet zien in welke toestand Israël verkeerde en Hij maakte duidelijk wat de toekomst zou zijn.

Dit alles sluit heel bijzonder aan bij de volgende gebeurtenis: de reiniging van de tempel. Ook dat is in wezen een gedramatiseerde boodschap waardoor Jezus het volk iets belangrijks wilde vertellen. In Zijn eentje veegde Jezus de tempel schoon. Wat een rel moet dat geweest zijn. Offerbeesten die een goed heenkomen zochten, handelaars die hun waren en hun geld probeerden te beschermen, mensen die schreeuwden en heen en weer renden.

Jezus had een grote hekel aan uiterlijk vertoon. Hij verzette zich tegen vroom uiterlijk gedrag dat niet gebaseerd is op een innerlijke overtuiging en toewijding. Zo noemde Hij de Farizeeën witgepleisterde graven (Matthéüs 23:27). Van buiten mooi, van binnen dood.

Jezus vervloekte de vijgenboom omdat de boom deed alsof ze vruchten droeg, terwijl er geen vrucht te vinden was.
Jezus veegde de tempel schoon omdat het centrale punt van geestelijk leven en innerlijke bewogenheid – de tempel – een schouwspel was geworden van uiterlijk vertoon en winstbejag.
Jezus veroordeelde het volk van Israël omdat ze wel alle wetten nauwgezet naleefde, maar van binnen geestelijk dood was en niet begreep dat God in de Persoon van Jezus naar haar omzag.

Toepassing: De vraag vandaag is: Hoe zal Jezus naar ons kijken? Of met andere woorden: is ons uiterlijke geestelijke leven een expressie van innerlijke overtuiging en toewijding, of is het niet anders dan uiterlijk vertoon gebaseerd op innerlijke leegte? Goed om vandaag eens over na te denken.

Gebed: Heer, ik wil geen spel spelen. Ik verlang ernaar dat mijn uiterlijk gedrag gebaseerd is op mijn liefde voor U. Amen.

© Maximum Life