De opstanding – deel 5 van 5

0
295
Jezus verscheen ten minste 15 keer aan Zijn discipelen!

Lezen: Johannes 20:19-29

Vers voor vandaag: “Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.” (Handelingen 2:32)

Tegenover het negatieve getuigenis van de geestelijke leiders over de opstanding van Jezus Christus staat het positieve getuigenis van de eerste christenen en van de Gemeente van Jezus Christus.

4. Christelijk getuigenis
Weet u bij hoeveel verschillende gelegenheden Jezus Christus is verschenen aan Zijn discipelen?
Hebt u een idee om hoeveel mensen het gaat?
Laten wij het maar eens op een rijtje zetten.

Maria van Magdala (Johannes 20:14, Marcus 16:9)
De vrouwen bij het graf (Matthéüs 28:9,10)
Petrus (Lucas 24:34, 1 Corinthiërs 15:4)
De Emmaüsgangers (Lucas 24:13-33)
Alle apostelen zonder Thomas (Lucas 24:36-43, Johannes 20:19-24).
Alle apostelen inclusief Thomas (Johannes 20:26-29)
De zeven discipelen bij het meer van Tiberias (Johannes 21:1-23)
Meer dan vijfhonderd broeders tegelijk (1 Corinthiërs 15:6)
Jacobus (1 Corinthiërs 15:7)
De elf discipelen bij verschillende gelegenheden (Matthéüs 28:16-20, Marcus 16:14-20, Lucas 24:33-53, Handelingen 1:3)
Paulus (Handelingen 9:3-6, 22:17-21, 23:11, 1 Corinthiërs 15:8)
Stefanus (Handelingen 7:55)
Johannes op Patmos (Openbaring 1:10-19)

Met andere woorden, ten minste 15 keer verscheen Jezus aan Zijn discipelen en waarschijnlijk nog veel vaker omdat in Handelingen 1:3 staat: “Aan wie (de apostelen) Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.” Meer dan 500 mensen zagen Jezus na Zijn opstanding uit de dood. Wat een getuigenis.

En hoe gingen die mensen daar mee om?
Ze waren in vuur en vlam voor hun Heer.
Ze verkondigden het Evangelie aan iedereen die het maar horen wilde.
Ze trokken, ondanks grote ontberingen, de wereld in om het Goede Nieuws van een levende Heiland te verkondigen.
Ze werden vervolgd, gestenigd, gefolterd, door midden gezaagd, met het zwaard vermoord (zie Hebreeën 11:36-38).
Alle apostelen, behalve Johannes, stierven de marteldood.

WAT EEN GETUIGENIS OVER DE OPSTANDING VAN JEZUS CHRISTUS

Toepassing: Naast de bovengenoemde broeders en zusters kunnen ook wij persoonlijk getuigen van de opgestane Heer, omdat wij Zijn aanwezigheid in ons leven ervaren. Denk eens na over gebeurtenissen in uw leven die u alleen kunt toeschrijven aan Jezus Christus in u.

Gebed: Opgestane Heer Jezus, dank U dat U in mij leeft en werkt. Amen.

© Maximum Life