Depressie – deel 1 van 7

0
316
God heeft mij in die donkere maanden echter niet losgelaten!

Lezen: Job 3:1-26

Vers voor vandaag: “Ik heb geen vrede, geen stilte, ook heb ik geen rust, maar de onrust verheft zich.” (Job 3:26)

Door Leo Habets

Twee keer in mijn leven heb ik een lange en diepe depressie moeten doorworstelen. De eerste keer gebeurde dat toen ik zo’n 19 jaar oud was. De oorzaak van die depressie was eigenlijk het ontwaken als mens; het zoeken naar de zin van mijn leven. Dat was een heel moeilijke tijd voor mij. Ik heb toen van alles gedaan om antwoorden te vinden op de vragen in mijn leven. En omdat dit niet lukte wilde ik een eind aan mijn leven maken. Door dat pijnlijke proces heb ik Jezus Christus leren kennen als mijn persoonlijke Verlosser en Heer. In mijn wanhoop heb ik mijn leven overgegeven aan God.
Dat was de belangrijkste beslissing in mijn leven.

In zekere zin is het gemakkelijk om over die depressie te praten en te schrijven. Immers, het gaat hier om mijn oude leven; de oude mens. Het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen (2 Corinthiërs 5:17). Maar, als ik eerlijk ben mag ik hier niet ophouden. Ik heb namelijk nog een andere depressie gekend, lang nadat ik christen was geworden. Een depressie die maandenlang als een donkere wolk boven mij heeft gehangen en die een verwoestende invloed had op mijn leven.

Jarenlang heb ik het op mijn hart gehad om eraan mee te werken het Evangelie van Jezus Christus te laten doorklinken in heel Nederland. Die droom leidde uiteindelijk tot de nationale evangelisatie-actie? Er is hoop?, die in 1982 plaatsvond. Wij hebben toen onder andere een kleurrijk evangeliserend magazine laten maken, dat in een oplage van vijf miljoen exemplaren huis aan huis verspreid werd. Meer dan driehonderd plaatselijke kerken waren bij die actie betrokken.

Dat alles was fantastisch, maar wat voor mij een hoogtepunt had moeten worden werd uiteindelijk een van de diepste punten van mijn leven. Toen de actie voorbij was raakte ik in een diepe depressie. Daar waren meerdere redenen voor aan te wijzen. De meest belangrijke was dat de actie uiteindelijk niet de geestelijke ommekeer in ons land bracht waar ik zo vurig voor gebeden en zo hard voor gewerkt had.

Het gevolg van dat alles was een diepe, donkere depressie die mij maandenlang als een boosaardige ziekte begeleidde. En wat ik ook probeerde om die depressie te ontlopen, het lukte eenvoudigweg niet. Ik voelde mij als Job in het bijbelgedeelte van vandaag.

God heeft mij in die donkere maanden echter niet losgelaten. Hij was bij mij. Hij zorgde voor mij. En Hij had een plan voor mijn leven. Veel later heb ik pas begrepen dat God die depressie toeliet om mij enkele heel belangrijke lessen te leren over het werken in Zijn dienst en het leiden van mensen.

De eerste depressie in mijn leven bracht mij tot Jezus Christus. De tweede depressie heeft mij geholpen om te groeien als leider. Beide depressies waren afschuwelijk, maar beide hebben een heel belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Want, de meest belangrijke lessen in ons leven leren wij eerder door pijn en door problemen dan door succes.

Vanaf morgen willen wij zes dagen bestuderen wat de Bijbel ons leert over depressies.

Toepassing: Na dit persoonlijke verhaal wilt u misschien eens wat tijd nemen om na te denken over uw leven. Wat zijn tot nu toe de donkerste tijden in uw leven geweest? Hoe hebt u God toen ervaren (of misschien niet ervaren)?

Gebed: Heer, dank U dat U mij nooit los laat. Amen.

© Maximum Life