Evangelisatielessen – deel 1 van 3

0
304
Negen lessen in evangelisatie van Paulus!

Lezen: Handelingen 17:15-21

Vers voor vandaag: “Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.” (Romeinen 10:15b)

Door Leo Habets

Negen lessen in evangelisatie van Paulus
Op mijn bureau heb ik een aantal stenen liggen. Een tijdlang heb ik gewone stenen verzameld van bijzondere plaatsten die ik heb mogen bezoeken. Zo heb ik een steen uit het concentratiekamp Dachau, een steen uit het Colosseum in Rome en een steen van Kaap de Goede Hoop uit Zuid-Afrika. De eerste steen die ik ooit meenam was van de Areopagus in Athene. Dat is de heuvel aan de voet van de tempel Parthenon op de Akropolis. Ik moest spreken in Thessaloniki en Athene en had een ochtend vrij voor wat toeristische activiteiten. Die morgen ging ik boven op de Areopagus zitten. Dat is de plaats waar Paulus de wijze mannen van Athene toesprak. In alle rust las ik Handelingen 17:15-34, waar een uitvoerig verslag staat van die bijeenkomst. In mijn fantasie zag ik alles voor mijn ogen gebeuren. Ik zag de onaanzienlijke, kleine Paulus op de berg staan. Op een afstand stonden al die belangrijke, rijke, goedgeklede mannen van Athene. Ze praatten met elkaar en maakten grapjes over Paulus. Toch waren ze wel benieuwd naar datgene wat deze zonderling te vertellen had. Handelingen 17 ging echt voor mij leven. Ik ‘voelde’ de moed en de bewogenheid van Paulus. Ik had grote bewondering voor de manier waarop hij het Evangelie verkondigde in een moeilijke situatie. Al lezende en denkende ging ik negen belangrijke elementen zien in de manier waarop hij het Evangelie verkondigde. Vandaag en de komende twee dagen wil ik deze negen lessen in evangelisatie aan u doorgeven. Misschien dat het u en mij een beetje kan helpen bij onze verkondiging van het Evangelie.

1. Paulus identificeerde zich met de mensen die hij probeerde te bereiken.
In Handelingen 17:15 en 16 staat dat Paulus in Athene wachtte op Silas en Timótheüs. Dat betekent dat hij tijd doorbracht in de stad. Hij gedroeg zich als een toerist. In vers 23 van datzelfde hoofdstuk staat dat hij rondwandelde en zorgvuldig de beelden en tempels bestudeerde. Met andere woorden, Paulus probeerde de mensen van Athene te begrijpen. Hij wilde weten wat hen bezig hield en wat voor hen belangrijk was. Dat is essentieel als je de boodschap van het Evangelie wilt communiceren. Je moet je eigen boodschap goed kennen, maar je moet ook de mensen kennen aan wie je de boodschap wilt communiceren.
Ik zag eens een cartoon waarin een groep christenen getekend was die een spandoek droegen met de tekst: Jezus is het antwoord. Een voorbijganger vroeg: En wat is dan de vraag?
Ik geloof dat wij vaak, bij al onze goede bedoelingen het Evangelie te communiceren, over de hoofden van mensen heen onze waarheden proberen te verkondigen. Het gevaar is dat wij vragen beantwoorden die helemaal niet gesteld worden. Daarom denk ik ook dat christenen hun best moeten doen om goed geïnformeerd te zijn over de samenleving. Het is belangrijk dat we kranten en tijdschriften lezen. Het is goed om (geselecteerd) naar T.V. programma’s te kijken. We moeten, net als Paulus, ons identificeren met de mensen die wij proberen te bereiken.

2. Paulus was bewogen met de mensen.
In Handelingen 17:16 staat dat zijn geest in hem geprikkeld werd. Hij was bewogen met de mensen die hij probeerde te bereiken. Ook dat is essentieel in de verkondiging van het Evangelie. Het is niet goed om het Evangelie alleen te verkondigen uit plichtsbesef. Het is belangrijk dat wij een bewogenheid ontwikkelen voor de mensen die zonder God door het leven gaan en die de eeuwigheid zullen moeten doorbrengen ver van hun Schepper.

Toepassing: Vindt u dat u voldoende betrokken bent bij de verkondiging van het Evangelie?

Gebed: Heer, geef mij een open hart voor die mensen die U niet kennen. Amen.

© Maximum Life