Evangelisatielessen – deel 3 van 3

0
303
Evangelisatie is praten over Jezus!

Lezen: Handelingen 17:22-34

Vers voor vandaag: “Hem verkondigen wij.” (Colossenzen 1:28a)

Door Leo Habets

Negen lessen in evangelisatie van Paulus
Vandaag de laatste lessen die wij kunnen distilleren uit de toespraak van Paulus gericht tot de wijzen van Athene die zich verzameld hadden op de Areopagus.
Tot nu toe hebben wij de volgende vier punten besproken:

1. Paulus identificeerde zich met de mensen die hij probeerde te bereiken.
2. Paulus was bewogen met de mensen die zonder God door het leven en de eeuwigheid moeten.
3. Paulus nam het initiatief.
4. Paulus had moed.

5. Paulus was slim in de manier waarop hij het Evangelie presenteerde.
Hij sprak de mensen aan in hun leefwereld. Hij begon zijn toespraak op de Areopagus met hen te prijzen voor hun religieuze gevoelens en activiteiten (vers 22). Hij sprak geen veroordeling uit (ook al weten wij dat hij geschokt was door de veelheid van hun afgoden). Hij benaderde de mensen op een positieve manier.

6. Paulus praatte over Jezus.
In Handelingen 17:18 staat dat Paulus het goede nieuws predikte over Jezus en Zijn opstanding. Zijn boodschap ging uitsluitend en alleen over Jezus. Dat is een belangrijke les voor ons allemaal. Zo gemakkelijk praten wij over van alles en nog wat, maar in essentie is evangelisatie de verkondiging van het goede nieuws over Jezus en Zijn opstanding. Iemand heeft eens gezegd: In evangelisatie praten wij gemakkelijk over allerlei koetjes en kalfjes, we moeten echter praten over het Lam.

7. Paulus moedigde mensen aan zich te bekeren.
Hij maakte duidelijk dat God wil dat mensen zich tot Hem bekeren. Dit was geen vaag verhaal, maar een heldere boodschap met een directe oproep tot inkeer (vers 30).

8. Paulus leidde mensen tot Jezus.
In vers 34 staat dat een paar mensen tot bekering kwamen. Het was geen grote ‘oogst’, maar ieder mensenleven is kostbaar. Als gevolg van de duidelijke verkondiging van het Evangelie en de oproep tot bekering mochten enkele mensen vanuit de duisternis in het licht komen.

9. Paulus liet zich niet ontmoedigen.
Ondanks het feit dat Paulus niet veel vrucht zag in Athene ging hij door met de verkondiging van het Evangelie. Na de bijeenkomst op de Areopagus ging hij direct door naar Corinthe om daar het Evangelie te prediken. Ieder zaterdag was hij in de synagoge te vinden om te proberen mensen te overtuigen (Handelingen 18:1-4).

Toepassing: De negen punten hierboven zijn belangrijke lessen voor ons in de verkondiging van het Evangelie. Vandaag zou ik u willen vragen om bewust te proberen met iemand over Jezus te praten. Dat hoeft niet een van de drie mensen te zijn die u gisteren op uw lijstje hebt geschreven. Vraag God om u een mogelijkheid te geven om iets over Jezus te kunnen vertellen, en zie dan vol verwachting uit naar datgene wat gebeuren gaat.

Gebed: Heer, geef mij vandaag een mogelijkheid om iets over U te kunnen vertellen. Amen.

© Maximum Life