Gebed – deel 1 van 5

0
305
Twaalf suggesties over een dynamisch gebedsleven.

Lezen: Johannes 17:1-26

Vers voor vandaag: “Daniël had in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem; en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God.” (Daniël 6:11b)

Vandaag beginnen wij aan een serie studies over gebed. Graag wil ik met u nadenken over twaalf suggesties met betrekking tot een dynamisch gebedsleven.

1. Bid zonder ophouden
In 1 Thessalonicenzen 5:17 moedigt Paulus ons aan om zonder ophouden te bidden. In Lucas 18:1 staat: “Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.” In deze verzen vinden wij een eerste belangrijke les over gebed. Immers, Jezus en Paulus kunnen onmogelijk bedoeld hebben dat wij met gevouwen handen en gesloten ogen door het leven moeten gaan. Nee, Jezus en Paulus maken ons duidelijk dat gebed veel meer is dan het uitspreken van woorden. Werkelijk gebed is primair een houding. Het is een houding van vertrouwen, van overgave en van verwachting. Als je zo’n instelling hebt kun je inderdaad zonder ophouden bidden. Dan wordt het hele leven een gebed.

Daarnaast moedigt de Bijbel ons ook aan om tijden te reserveren om God te ontmoeten en Hem te vertellen wat ons bezighoudt. Jezus trok Zich regelmatig terug om te bidden. Daniël nam drie keer per dag tijd om te bidden (zie het vers van vandaag). Psalm 92 moedigt ons aan om ’s morgens tijd te nemen om God te aanbidden en te loven. Dat is overigens een prima idee. Er is geen betere manier om een nieuwe dag te beginnen dan tijd te nemen om God te ontmoeten en in samenspraak met Hem ons voor te bereiden op de nieuwe dag.

2. Bid in de Naam van Jezus
Vaak eindigen wij, min of meer uit gewoonte, onze gebeden met de toevoeging ‘in Jezus’ Naam’, zonder erbij stil te staan wat we eigenlijk zeggen en wat de betekenis is van deze woorden. Jezus moedigt ons regelmatig aan om te bidden in Zijn Naam. Dat wil zeggen dat wij namens Hem mogen bidden; in Zijn plaats mogen bidden. De fantastische waarheid is dat wij tegen God mogen zeggen: dit is mijn gebed en ik breng het bij U namens Jezus, in Zijn plaats, alsof Hij het gebeden heeft. Het is daarom heel goed om ons bij onze gebeden af te vragen: Zou Jezus dit gebeden kunnen hebben?

3. Bid selectief
Het bovenstaande maakt eigenlijk al duidelijk dat wij niet zomaar voor alles kunnen (of beter gezegd moeten) bidden. Als wij ons afvragen of Jezus Zijn Naam aan onze gebeden zou willen (zou kunnen) verbinden, onderwerpen wij onze gebeden aan een gezond soort evaluatie. Immers, als Jezus onze gebeden niet kan overnemen, dan heeft het geen enkele zin om de Vader ermee lastig te vallen.

Maar, er is nog een andere reden waarom wij selectief moeten zijn in onze gebeden. Herhaaldelijk maakt de Bijbel ons duidelijk dat wij moeten bidden voor dingen die wij werkelijk willen, die wij begeren, die wij wensen (Marcus 11:24, Filippenzen 4:6). God heeft niet zoveel belangstelling voor algemene gebeden zoals ‘zegen alle zendelingen’, maar Hij wil dat wij vurig en zonder ophouden bidden voor dingen die ons op het hart branden.

Toepassing: Oefen u vandaag eens in het bidden als een houding. Zoek regelmatig kort contact met God en vertel Hem dat u wilt leven in vertrouwen, vol overgave en in verwachting.

Gebed: Heer, dank U dat ik mijn wensen bekend mag maken bij U. Amen.

© Maximum Life