God – deel 1 van 7

0
281
God is zo oneindig, zo groot, zo heilig!

Lezen: Jeremia 10:10-16

Vers voor vandaag: “Hij is de levende God.” (Jeremia 10:10b)

Vandaag beginnen wij met een serie studies over God. Wij gaan daarbij proberen om te begrijpen wat niet te begrijpen valt en in woorden te vatten wat niet is uit te drukken. Immers, hoe zullen wij God ooit kunnen begrijpen en doorgronden? God is zo oneindig, zo groot, zo heilig, dat ons beperkte menselijke verstand nog niet één procent kan bevatten van wie God werkelijk is. Toch is dat ene procent voor ons geweldig belangrijk. Het Godsbeeld dat wij hebben bepaalt niet alleen ons geloofsleven, maar werkt door in ons leven van iedere dag.

Door Leo Habets

Trots op God
Eén van mijn favoriete steden is het Catalaanse Barcelona. Ik herinner mij nog goed hoe ik daar bij mijn eerste bezoek, tussen al mijn werkzaamheden door, tijd vond om de stad te verkennen. Ik bezocht musea en kerken, at paella aan de haven en slenterde urenlang door het gotische district met de smalle eeuwenoude straatjes. Zo kwam ik ook langs de Mercat de la Boqueria, de overdekte markt. In het half schemer van de grote, oude hal stonden honderden kraampjes; vol met de meest exotische vruchten, groenten en vissen. Nog nooit in mijn leven had ik zoveel vissen in zoveel verschillende soorten gezien. Grote vissen en kleine vissen; dikke en dunne vissen; prachtig mooie en beangstigend enge vissen. Vissen met tanden … poten … vleugels … oren. Vissen in alle kleuren van de regenboog.

Ik raakte diep onder de indruk van de pracht en de ongelooflijke veelzijdigheid van de schepping. En daardoor raakte ik ook onder de indruk van de Schepper. Ik dacht: Dat heeft mijn God gemaakt. Wat een ongelooflijke creativiteit!

Eerlijk gezegd kan ik best zonder al die verschillende soorten vissen leven. Ik eet graag vis, maar zeven verschillende soorten zou voor mij genoeg zijn geweest. Eén soort voor iedere dag. Maar, God maakte vele duizenden verschillende vissoorten. Ik werd geraakt door het feit dat God al die ‘moeite en tijd‘ genomen heeft om zoveel verschillende soorten vis te creëren.

Op die vismarkt in Barcelona was ik zomaar trots op mijn God; of beter gezegd op Jezus Christus, want de Bijbel maakt duidelijk dat Jezus de Schepper van hemel en aarde is. In Colossenzen 1:16,17 kunnen wij lezen: “In Hem – Jezus Christus – zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.”
Inclusief de vissen.
En in Johannes 1:3 staat opgetekend: “Alle dingen zijn door het Woord – Jezus Christus – geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.”

Ik werd zo trots op God en op Jezus en ik raakte zo onder de indruk van Zijn Schepping dat ik wel op een van de kraampjes had kunnen springen om de mensen toe te roepen: “Zien jullie wel wat God allemaal gemaakt heeft? Is dat niet groots? Is dat niet fantastisch?” Maar, zoiets doe je als nuchtere Nederlander in Barcelona natuurlijk niet. Ik hield mijn emotionele enthousiasme voor mijzelf.

Toepassing: Neem vandaag eens tijd om u te verwonderen over Gods schepping, die een kleine indicatie geeft van Zijn onvatbare grootheid.

Gebed: Heer, dank U voor Uw fantastische schepping. Amen.

© Maximum Life