God dienen – deel 6 van 8

0
263
Grote problemen zijn beter dan kleine problemen!

Lezen: Jozua 6:15-27

Vers voor vandaag: “Welzalig de mens die op U vertrouwt.” (Psalm 84:13b)

Een opdracht
Gisteren hebben wij gezien dat wij God op een normale manier kunnen dienen en dat er soms situaties zijn waarin wij God op een buitengewone manier kunnen en ook mogen dienen. De normale dienst betekent dat iemand zijn of haar kennis, gaven en talenten zo goed mogelijk gebruikt om God te dienen. De buitengewone dienst gaat verder dan de normale dienst. Het betekent God vertrouwen voor het onmogelijke. Het betekent stappen in geloof nemen en de uitwerking helemaal aan God overlaten.

Maar, kunnen en mogen wij God dan altijd op die buitengewone manier dienen?
Mijn antwoord is: nee, niet altijd. Maar ik geloof wel dat de Bijbel ons twee situaties aanreikt die ons toestaan om God op een buitengewone manier te dienen. In de eerste plaats is dat als God een concrete opdracht geeft. Hij vertelt ons om iets te doen. Zoals in deze situatie, toen God aan Jozua duidelijk maakte hoe hij de stad Jericho moest veroveren. Zo zijn er veel voorbeelden in de Bijbel. Er zijn veel situaties waarin God iemand vroeg om stappen in geloof te nemen, zodat Hij wonderen kon doen en daarin Zijn absolute macht en glorie kon tonen.

Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan Gideon. In Richteren, de hoofdstukken 6 tot en met 8, kunnen wij lezen dat God hem de opdracht gaf om de Midianieten aan te vallen. Maar Gideon zag dat helemaal niet zitten. Hij moest veel overwinnen om God te volgen in een dwaas plan. Maar, toen hij het na veel wikken en wegen uiteindelijk deed, gaf God op een wonderlijke manier een grote overwinning aan Gideon en zijn kleine legertje. In mijn Bijbel staat boven het betreffende hoofdstuk: Gideon jaagt de vijand uit het land. Dat klinkt haast als een mop. Gideon had helemaal niets gedaan. Behalve dan dat hij door de nood gedwongen God vertrouwde voor het onmogelijke. God deed iets wat Gideon nooit had kunnen doen. Zelfs niet met duizenden soldaten. Hij gaf de overwinning.

Zo zijn er veel voorbeelden uit de Bijbel aan te halen. Denkt u maar eens aan koning Josafat, die de zangers vóór het leger plaatste omdat de profeet Jahaziël gezegd had: op die manier zal de Heer verlossing geven. De zangers loofden de Heer en God gaf een wonderbaarlijke overwinning (2 Kronieken 20).

Denk ook eens aan Mozes, die de opdracht kreeg om het volk van Israël uit de gevangenschap in Egypte te halen (Exodus 3 en 4). Mozes protesteerde heftig tegen deze opdracht omdat hij beter dan ieder ander wist hoe onmogelijk deze opdracht was. Maar toen hij uiteindelijk na veel aandringen stappen in geloof durfde te nemen, deed God het ondenkbare. Hij Zelf greep op een wonderbaarlijke manier in om Zijn volk uit de slavernij te bevrijden.

Ik ben er vast van overtuigd dat grote problemen beter voor ons zijn dan kleine problemen. Bij kleine problemen denken wij gemakkelijk dat wij het zelf aankunnen. Vaak vergeten we zelfs God om hulp te vragen. We doen het in eigen kracht. Maar met grote problemen is dat heel anders. Dan weten wij God wel te vinden. Als we geen keuze meer hebben, dan willen wij God wel vertrouwen. En de kracht van het christenleven zit helemaal in dat vertrouwen op God.

Toepassing: Denkt u eens na over concrete opdrachten die God u heeft gegeven. Heeft God tot u gesproken door Zijn Woord, door andere christenen, door een droom, door een sterke indruk? Wat hebt u met die opdracht gedaan? Als u nog geen stappen in geloof hebt durven nemen, dan is vandaag misschien de dag voor u. Strek u uit naar Hem.

Gebed: Heer, help mij om te horen en te gehoorzamen. Amen.

In de volgende studie nog een manier om god op een bijzondere manier te mogen dienen!

© Maximum Life