Goed eindigen – deel 1 van 2

0
280
Drie belangrijke woorden: macht, hoogmoed, ontrouw!

Lezen: 2 Kronieken 26:1-23

Vers voor vandaag: “Zolang hij de Here zocht, maakte God hem voorspoedig.” (2 Kronieken 26:5b)

De afbeelding is een schilderij van Rembrandt met de titel: Koning Uzzia met melaatsheid geslagen.

Een triest voorbeeld
In 2 Kronieken 26 kunnen wij lezen over het leven van koning Uzzia. In de eerste vijftien verzen wordt een zevental dingen over deze man verteld.

1. Hij werd koning toen hij 16 jaar jong was. Hij regeerde 52 jaar. Dat is een lange tijd.

2. Hij was gelovig. Er staat dat hij deed wat recht is in de ogen des Heren. Ook volgde hij een privé bijbelschool onder leiding van de profeet Zacharia.

3. Hij was een generaal met een leger van meer dan 300.000 soldaten. Hij won vele oorlogen.

4. Hij was een bouwondernemer. Hij bouwde hele steden, torens in Jeruzalem en watervoorzieningen in de woestijn.

5. Hij was boer. Hij hield van de landbouw. Hij had veel vee en grote landerijen.

6. Hij was een ‘techneut’. Hij maakte kunstig bedachte oorlogswerktuigen.

7. Hij was succesvol, beroemd, machtig. Hij klom op tot het toppunt van macht.

Zo te zien een man die alles in zijn leven meehad. Een prachtig voorbeeld van iemand die het gemaakt had. Het zou voor koning Uzzia mooi zijn geweest als het verhaal over hem was opgehouden bij vers 15. Maar het houdt daar niet op. Na vers 15 volgt het drama-vers in het leven van koning Uzzia: “Maar toen hij machtig geworden was, werd zijn hart zo hoogmoedig, dat hij zeer snood (dom) handelde en ontrouw werd jegens de Here, zijn God.” (2 Kronieken 23:16)

In dat ene vers staan drie belangrijke woorden: macht, hoogmoed, ontrouw!

Die woorden zijn belangrijk omdat ze haast een geestelijke wetmatigheid voorstellen. Koning Uzzia was succesvol, hij had veel macht, hij was beroemd; maar in plaats van God te danken voor zijn succes zei hij: “Kijk eens wat ik allemaal heb gepresteerd”. Hij werd hoogmoedig en kwam ten val. Hij zondigde tegen God en toen hij terecht werd gewezen, beleed hij zijn zonde niet, maar werd kwaad. Als gevolg daarvan werd hij door God gestraft. Hij werd melaats en moest de rest van zijn leven in afzondering doorbrengen, terwijl zijn zoon vanuit het paleis het land bestuurde. Een heel verdrietig verhaal.

Van koning Uzzia kunnen wij leren dat het feit dat wij vandaag met God leven, nog geen garantie is dat we ook goed zullen eindigen. Morgen zullen wij een aantal eenvoudige suggesties bespreken, die ons kunnen helpen om niet alleen nu met God te leven, maar om ook goed te eindigen.

Toepassing: Kan het zijn dat een verkeerd gebruik van macht, hoogmoed en ontrouw een rol speelt in uw leven? Als dat zo is, leer dan van het drama van koning Uzzia. Reken met deze zonden af, voordat de maat bij God vol is.

Gebed: Heer, help mij om goed te eindigen. Amen.

© Maximum Life