Goed eindigen – deel 2 van 2

0
270
Vier suggesties om goed te eindigen!

Goed eindigen – deel 2 van 2

Lezen: Psalm 16

Vers voor vandaag: “Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.” (Psalm 16:1)

Vier suggesties om goed te eindigen
Gisteren hebben wij nagedacht over het trieste voorbeeld van koning Uzzia. Een man die opklom naar een toppunt van macht en vervolgens ontrouw werd aan God. Hij leefde goed, maar hij eindigde slecht. Vandaag willen wij een paar suggesties op een rijtje zetten die ons kunnen helpen om goed te eindigen.

1. Wandel vandaag met God
Maakt u zich geen zorgen over hoe u over 20 jaar zult leven. Wandel vandaag bewust met God. Dit is de dag die voor uw geestelijk leven belangrijk is. In Psalm 16:8 staat: “Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat wankel ik niet.”

2. Wees waakzaam
In 1 Petrus 5:8 schrijft de apostel Petrus, door eigen schade en schande wijs geworden: “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” Satan wil ons christenleven kapot maken. Hij zal alles proberen om ons aan te vallen. Soms doet hij dat door toe te staan om succes te hebben. Hij weet dat succes gemakkelijk de trein van macht, hoogmoed en ontrouw in beweging kan zetten. En als die trein eenmaal voort dendert, kan alleen een afgrond die nog stoppen.

3. Wees transparant tegenover anderen
Sta toe dat andere christenen uw leven kunnen zien en doorzien. Laat u door anderen adviseren en helpen. Verstop u niet. Dat is een van de redenen waarom een huwelijk zo belangrijk is en waarom goede christen vrienden en vriendinnen belangrijk zijn. Dat is een van de redenen waarom wij eigenlijk allemaal deel zouden moeten uitmaken van een goede kerk of geloofsgemeenschap. Sta uw partner en uw vrienden toe om uw leven te corrigeren waar dat nodig is. Wees transparant ten opzichte van broeders en zusters in de gemeente en in de kerk. Wij hebben elkaar nodig om christen te zijn. “Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, Gode dank brengt in uw harten.” (Colossenzen 3:16)

4. Wees snel in het belijden van zonden
Niet zoals koning Uzzia (2 Kronieken 26), die met toorn reageerde toen hij geconfronteerd werd met zonde. Ook niet zoals koning Saul, die zijn zonde ontkende toen hij daarop gewezen werd (1 Samuël 15:19,20). Laten wij fouten nooit ontkennen, maar erkennen en heel snel belijden. Zo gauw wij schoon schip maken in relatie tot God, onze Vader, kunnen wij weer verzekerd zijn van Zijn leiding en bescherming. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9) “De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.” (Psalm 51:19)

Toepassing: Geef uzelf eens een cijfer (van 1 tot 10) met betrekking tot de vier punten die hierboven genoemd worden. Dank God voor die aspecten van uw leven die op dit moment geen problemen opleveren. Vraag Hem om u te helpen te werken aan de zwakke punten. Vertel Hem dat u graag goed wilt eindigen, met Hem en voor Hem.

Gebed: Heer, ik wil met U wandelen, ik wil waakzaam zijn, ik wil transparant zijn, ik wil onmiddellijk mijn zonden belijden. Wees mij genadig. Amen.

© Maximum Life