Opwekking – deel 7 van 11

0
326
Een opwekking wordt altijd gedragen door gebed!

Lezen: Matthéüs 6:5-15

Vers voor vandaag: “Indien mijn volk zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.” (2 Kronieken 7:14)

Tien kenmerken van een opwekking
1. Een opwekking komt in tijden van geestelijke en morele duisternis.
2. Een opwekking begint bij onszelf.
3. Een opwekking begint altijd met een paar mensen.
4. Een opwekking is altijd gebaseerd op het Woord van God.
5. Een opwekking wordt vooraf gegaan door het belijden van zonden.

6. Een opwekking wordt altijd gedragen door gebed.
2 Koningen 22:12: “En de koning gebood: Gaat de Here raadplegen ten behoeve van mij, van het volk en van geheel Juda, over de woorden van dit gevonden boek, want groot is de gramschap des Heren, die over ons ontbrand is, omdat onze vaderen naar de woorden van dit boek niet hebben geluisterd en niet hebben gedaan overeenkomstig al wat ons voorgeschreven is.”

Wat was het gevolg van het belijden van zonde en gebed?
God hoorde en verhoorde het gebed van koning Josia. God zal altijd onze gebeden horen, wanneer wij onze zonden belijden en bidden. In die volgorde. Ik ben ervan overtuigd dat de gebeden van vele christenen, en misschien ook wel onze gebeden, niet verhoord worden omdat er onbeleden zonde in ons leven is. Er is maar één gebed dat God kan horen en verhoren als er zonde in ons leven is, en dat is het gebed om vergeving. Als wij onze zonden belijden, dan zal God ons die zonden vergeven. Dat betekent dat dan de relatie tot God weer hersteld is. En als die relatie hersteld is, kunnen wij volgens het Woord van God vragen wat wij maar willen. Als wij bidden naar de wil van God, dan zal Hij onze gebeden verhoren. Pas dan kan God echt aan het werk gaan in ons leven.

Johannes 15:7b: “Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.”
Romeinen 8:26,27: “De Geest komt onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. “

Twee heel mooie bijbelverzen over gebed.
Wat staat hier eigenlijk? In eenvoudige taal zou je het zo kunnen zeggen:
1. We moeten dicht bij God leven.
2. Als we dat doen kan de Heilige Geest ons influisteren waarvoor wij mogen bidden.
3. Daardoor bidden wij naar de wil van God.
4. God zal onze gebeden verhoren omdat wij bidden naar Zijn wil.

Het geheim van een dynamisch christenleven en het geheim van verhoord gebed ligt in een dagelijkse, liefdevolle relatie met God. Gebedsverhoring is een soort samenspel tussen God en die mensen die Hem van harte liefhebben en Hem willen volgen en dienen.

Toepassing: Neem eens de tijd en de rust om u door de Heilige Geest te laten influisteren waarvoor u mag gaan bidden. Schrijf dit gebedsonderwerp (of deze gebedsonderwerpen) op en ga er zolang voor bidden totdat God uw gebed verhoort of totdat Hij u duidelijk maakt dat u niet meer hoeft te bidden voor dat onderwerp. Zo wordt bidden echt een avontuur.

Gebed: Heer, leer mij bidden (Lucas 11:1). Amen.

© Maximum Life