Opwekking – deel 8 van 11

0
282
Het gevolg van een opwekking is altijd een sterke nadruk op evangelisatie!

Lezen: Psalm 96

Vers voor vandaag: “Boodschapt zijn heil van dag tot dag.” (Psalm 96:2b)

Tien kenmerken van een opwekking
1. Een opwekking komt in tijden van geestelijke en morele duisternis.
2. Een opwekking begint bij onszelf.
3. Een opwekking begint altijd met een paar mensen.
4. Een opwekking is altijd gebaseerd op het Woord van God.
5. Een opwekking wordt vooraf gegaan door het belijden van zonden.
6. Een opwekking wordt altijd gedragen door gebed.

7. Het gevolg van een opwekking is altijd een sterke nadruk op evangelisatie.
2 Koningen 23:1-3: “Toen zond de koning een boodschap en men riep al de oudsten van Juda en Jeruzalem tot hem bijeen. De koning ging naar het huis des Heren, en met hem alle mannen van Juda en al de inwoners van Jeruzalem, de priesters, de profeten en het gehele volk, van klein tot groot. Hij las te hunnen aanhoren al de woorden van het boek des verbonds dat in het huis des Heren gevonden was. Toen ging de koning staan bij de zuil en sloot een verbond voor het aangezicht des Heren, dat men de Here zou volgen en van ganser harte en ganser ziele zijn geboden, getuigenissen en inzettingen zou houden en de woorden van dit verbond, die in dit boek geschreven waren, zou gestand doen. En het gehele volk trad tot het verbond toe.” De koning deed wat ieder mens doet die een persoonlijke opwekking meemaakt: hij vertelde het aan anderen.

Eind 1989 ging op een avond bij ons de telefoon. Eerst hoorde ik alleen een hoop lawaai. Zingende mensen, geschreeuw, muziek. Het leek wel een grote fuif. Toen hoorde ik een bekende stem. Het was één van onze medewerkers in Duitsland. Hij probeerde boven de kakofonie van geluiden uit te schreeuwen. “Hallo Leo, dit is Rainer … ik sta hier onder de Brandenburger Tor in Berlijn met een draagbare telefoon … de muur is net opengegaan … het is een geweldig feest hier … ik heb de hele middag op de muur gestaan om het Evangelie te verkondigen … duizenden mensen hebben de Boodschap gehoord … er is veel belangstelling … prijs de Heer … ik heb ook aan de muur staan hakken … je krijgt van mij een stukje Berlijnse muur … tot ziens.” Een paar dagen later ontmoette ik Rainer. Hij gaf mij een felgekleurde steen. Een stille getuige van een dramatisch stuk geschiedenis. Die bijzondere gebeurtenissen in Duitsland betekenden een geweldige kans voor het Evangelie. Duizenden mensen kwamen in aanraking met het Goede Nieuws. Velen leerden Jezus Christus kennen als hun Verlosser en Heer.

De koning en zijn volk sloten een verbond. Zij wijdden zich opnieuw aan de Heer toe. Ze beloofden God dat ze alles wilden doen wat Hij hen geboden had. Dat is een opwekking. Als iemand zo’n belofte doet, dan zal dat een invloed hebben op zijn of haar leven. Zo’n belofte brengt veranderingen, niet alleen in het eigen leven, maar ook in de omgeving, de leefwereld. Dat gebeurde ook in Juda. Zoals we morgen zullen zien heeft de Bijbel maar liefst vijftien verzen nodig om de sociale gevolgen van die opwekking te beschrijven.

Toepassing: Bent u een getuige van God? Ik bedoel nu niet of u op de hoek van de straat gaat staan om het Evangelie te verkondigen. Maar, bent u op een eenvoudige, eerlijke manier een licht op de plaats waar u gesteld bent? Kunnen mensen zien en ervaren dat u bij Jezus hoort? Getuigen van Jezus Christus heeft in de eerste plaats te maken met hoe we zijn en pas in de tweede plaats met wat we doen. Probeer dat vandaag eens uit te stralen.

Gebed: Heer, help mij om Uw licht te zijn in mijn omgeving. Amen.

© Maximum Life