Opwekking – deel 9 van 11

0
268
Een opwekking heeft altijd sociale gevolgen!

Lezen: 2 Koningen 23:4-20

Verzen voor vandaag: “En velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker.” (Handelingen 19:18-20)

Tien kenmerken van een opwekking
1. Een opwekking komt in tijden van geestelijke en morele duisternis.
2. Een opwekking begint bij onszelf.
3. Een opwekking begint altijd met een paar mensen.
4. Een opwekking is altijd gebaseerd op het Woord van God.
5. Een opwekking wordt vooraf gegaan door het belijden van zonden.
6. Een opwekking wordt altijd gedragen door gebed.
7. Het gevolg van een opwekking is altijd een sterke nadruk op evangelisatie.

8. Een opwekking heeft altijd sociale gevolgen.
De koning en het volk vernietigden al het gerei dat gebruikt werd voor het aanbidden van Baäl. Ze verwijderden de gewijde paal uit het huis des Heren. Ze braken de huizen van de mannelijke prostituées af. En ze doodden de heidense priesters op hun eigen altaren. Dat klinkt voor ons allemaal wel heel radicaal. Maar, waar het om gaat is dat de koning en de mensen alles uit hun leven en uit de samenleving wegdeden wat een relatie met God in de weg stond.

Een goed voorbeeld hiervan is de opwekking in Wales aan het begin van de twintigste eeuw. Deze geestelijke herleving had grote sociale gevolgen voor de samenleving. Er werden bijvoorbeeld acties gehouden tegen immoraliteit en tegen het gokken. In één stad werden in korte tijd vijftig cafés gesloten. Dronkenschap daalde met zo’n zestig procent. De politie in Cardiff meldde dat er veertig procent minder mensen in de gevangenis terechtkwamen. Gestolen goederen werden teruggebracht. En de pony’s in de mijnen stopten met werken omdat de mijnwerkers stopten met vloeken. De arme dieren wisten niet meer waar ze aan toe waren. Een opwekking heeft altijd sociale gevolgen. En niet alleen dat. Een geestelijke herleving doet niet alleen weg wat verkeerd is, het brengt het goede daarvoor in de plaats.

Eens mocht ik spreken op een studentenbijeenkomst in Dublin. Er waren die avond nog twee sprekers: Liam McClosky en Jimmy Gibson. Liam was katholiek en een IRA terrorist geweest. Hij had tien jaar van zijn jonge leven in de gevangenis doorgebracht. Jimmy was protestant en had met de loyalisten tegen de katholieken gevochten. Ook hij belandde in de gevangenis. Vier jaar moest hij zitten.

In de gevangenis leerden beide terroristen Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser. Later ontmoetten zij in diezelfde gevangenis ook elkaar. Ze vroegen elkaar om vergeving en werden goede vrienden. Jezus deed in hun leven wat geen mens of geen macht ooit had kunnen bereiken. Die avond in Dublin gaven die beide revolutionairen een prachtig getuigenis van de kracht van het Evangelie. Ik kan u verzekeren dat hun boodschap overkwam.

Toepassing: Kunt u een voorbeeld geven uit uw eigen leven of uit uw omgeving van de levens veranderende kracht van het Evangelie? Welke uitwerking had die gebeurtenis in het leven van iedere dag?

Gebed: Heer, help mij om Uw Evangelie zichtbaar te maken. Amen.

© Maximum Life