Psalm 23 – deel 1 van 12

0
279
Wie is uw herder?

Lezen: Johannes 10:1-21

Vers voor vandaag: “Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen.” (Johannes 10:14,15)

Door Leo Habets

Wie is uw herder?
Eens hadden wij enkele maanden een man in ons huis die aan heroïne verslaafd was. Hij probeerde met die verslaving te breken en de Heer te gaan volgen. In die tijd liet hij ons een gedicht lezen dat een andere verslaafde had geschreven.
Dat gedicht begon zó: De heroïne is mijn herder, mij ontbreekt alles.

De schrijver van dit gedicht maakte duidelijk wie de herder van zijn leven was. Het gevolg daarvan was een miserabel leven. Want je herder bepaalt hoe je leeft. Diegene of datgene waardoor je je leven laat leiden maakt uit of je gelukkig bent of niet.

Wij hebben allemaal ‘herders’ in ons leven. Misschien realiseren wij ons dat niet, maar allemaal volgen wij mensen, gedachten, verlangens, ideologieën. Sommige mensen laten zich in hun leven leiden door de hang naar materiële voorspoed. Dat bepaalt hun leven. Andere mensen laten zich leiden door begeerten, seksuele verlangens, lustgevoelens. Er zijn mensen die zich laten leiden door tradities, of oosterse godsdiensten, sport, drank, pleziertjes, de gedachte dat het leven zinloos is, wetenschap, religie, geweld …

Er zijn vele ‘herders’ die ons leven kunnen leiden. Allemaal willen ze ons leven domineren. Allemaal zijn ze uit op de eerste plaats in ons leven. Soms gaat het daarbij om verkeerde zaken. Soms ook gaat het om goede dingen die verkeerd worden als ze ons leven gaan beheersen.

Als je daarover nadenkt, dringt zich al gauw de vraag op: Wie is dan mijn herder?
Misschien vindt u dat een vraag die je niet aan christenen hoeft te stellen.
Jezus is toch onze Goede Herder?

Laat ik het eens anders formuleren: Waardoor laat ik mij leiden in mijn leven?
Wat is het meest belangrijke voor mij?
Volg ik een goede herder, of loop ik verkeerde herders achterna?
Dat zijn belangrijke vragen, want je herder bepaalt hoe je leeft. Wie of wat je in je leven volgt bepaalt of je als mens tot je recht komt en of je gelukkig bent of niet.

In de Bijbel wordt het beeld van een herder met zijn schapen geregeld gebruikt. Dat is natuurlijk niet vreemd als wij bedenken dat veel gebeurtenissen in de Bijbel zich afspeelden te midden van een volk dat eeuwenlang bestond uit rondtrekkende herders en boeren. Voorbeelden over herders en hun schapen waren uit het leven gegrepen. Iedereen begreep die voorbeelden. Iedereen wist van goede en van slechte herders. En iedereen wist ook wat de gevolgen voor de schapen waren.

Ook Jezus sprak herhaaldelijk over herders en hun schapen. Zo had Hij het eens over een goede herder die bereid was om alles voor zijn schapen te doen. Een herder die zoveel om zijn schapen gaf, dat hij zelfs bereid was om zijn eigen leven in te zetten voor zijn schapen. Maar Jezus sprak ook over een slechte herder. Iemand die op de vlucht sloeg toen zijn schapen bedreigd werden door een wolf. Een herder die meer geïnteresseerd was in zijn eigen ‘hachie’ dan in het leven van zijn schapen. Iemand die zijn schapen ten prooi liet vallen aan wilde dieren. En dat kwam, zei Jezus Christus, omdat die slechte herder geen hart had voor zijn schapen.

Toepassing: Denk vandaag eens na over herders in uw leven. Door wie of wat laat u zich leiden? Wat is voor u belangrijk? En hoe staat het met het volgen van de Goede Herder?

Gebed: Heer Jezus, ik wil U volgen als de Goede Herder van mijn leven. Amen.

© Maximum Life