Psalm 23 – deel 4 van 12

0
291
God wil een persoonlijke relatie met ons!

Lezen: Psalm 112

Vers voor vandaag: “Zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here.” (Psalm 112:7b)

Hij wil een persoonlijke relatie – “De Here is mijn herder” (Psalm 23:1a)
Een belangrijk woordje in de eerste zin van Psalm 23 is het woordje ‘mijn’.
Dat woordje duidt op een persoonlijke relatie.
Er staat niet: de Here is onze herder; nee, er staat: de Here is mijn herder.
In de zes verzen van Psalm 23 worden 17 keer de woordjes ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ gebruikt.
De hele Psalm ademt een intieme en persoonlijke omgang tussen het schaap en de herder en tussen de herder en het schaap.

Ik ken een evangelist die voor vele duizenden mensen tot een zegen is geweest. Hij vertelde het verhaal van een kleine jongen die ernstig ziek was. De jongen was zo ziek, dat hij moest sterven. Tijdens de laatste uren van zijn leven was hij zó verzwakt dat hij niet meer kon praten. Zijn ouders en broertjes en zusjes stonden rondom zijn sterfbed, overmand door verdriet.

Op een gegeven moment pakte de kleine jongen met zijn rechterhand de ringvinger van zijn linkerhand vast. Met de laatste krachten die in hem waren tilde hij zijn beide handjes op. Zo stierf die kleine jongen.

Iedereen vroeg zich af wat hij hen door dat laatste gebaar had willen vertellen. Niemand wist het. Totdat de juffrouw van de jongen op bezoek kwam. De ouders vertelden haar hoe hun jongen was overleden. Zij vertelden haar ook over zijn laatste gebaar. De juffrouw begreep het wel. Zij had de kinderen geleerd om de eerste zin van Psalm 23 uit hun hoofd te leren met behulp van hun handen. Zij had hen geleerd om bij de duim te zeggen ‘de’, bij de wijsvinger ‘Here’, bij de middelvinger ‘is’, bij de ringvinger ‘mijn’ en bij de pink ‘herder’.

De kleine jongen had op het moment dat hij al niet meer kon praten zijn ouders en broertjes en zusjes willen troosten met de gedachte dat de Heer zijn Herder was. Door dat simpele gebaar had hij duidelijk willen maken dat hij zeker wist dat hij de Heer toebehoorde en dat de Heer hem met open armen zou ontvangen.

Een tijd geleden nam ik deel aan een vergadering. Met allemaal mannen zaten wij rond een grote tafel. Op een gegeven moment ging de deur open en kwam er een klein, huilend meisje binnen. Het was heel interessant om te zien wat er toen gebeurde. Iedereen ging door alsof er niets aan de hand was. We hoorden het meisje niet eens. Iedereen, behalve één persoon. Eén man stond onmiddellijk op toen dat kleine meisje binnenkwam. Hij liep naar haar toe en nam haar in zijn armen.
Waarom?
Het was zijn schaapje dat binnenkwam.

Precies zo is het met ons.
Als wij God toebehoren, dan mogen wij een persoonlijke en intieme omgang met Hem hebben. Jezus Christus zegt, dat de goede herder zijn schapen bij name kent. Dat wil zeggen dat Hij ons persoonlijk kent. Hij kent ons zelfs beter dan wij onszelf kennen. Hij weet wat zich afspeelt in ons hart. Hij doorgrondt ons. Hij zorgt voor ons. Hij houdt van ons.

Toepassing: Koestert u zich vandaag eens in de wetenschap dat Hij Zijn armen om u heenslaat.

Gebed: Heer Jezus, dank U dat ik een persoonlijke relatie met U mag hebben. Amen.

© Maximum Life