Psalm 23 – deel 5 van 12

0
345
Mij ontbreekt niets!

Lezen: Genesis 45 (speciaal de verzen 5-8)

Vers voor vandaag: “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.” (Jesaja 55:8,9)

Hij verwacht vertrouwen – “Mij ontbreekt niets” (Psalm 23:1b)
De woorden ‘mij ontbreekt niets’ werden geschreven door David. Op grond van die woorden zou je kunnen concluderen dat de schrijver weinig problemen heeft gehad in zijn leven. Immers, wie kan anders zeggen: Ik heb alles wat ik nodig heb.
Het tegendeel is natuurlijk waar. David had in zijn leven heel wat problemen te dragen. Hij werd vervolgd door koning Saul. Hij werd bedrogen door zijn kinderen. Hij was herhaaldelijk ontrouw aan God. Hij was ziek. Toch schreef deze David: Mij ontbreekt niets.
Wat betekent dat dan?
Wat wil het zeggen als iemand te kennen geeft: Mij ontbreekt niets?

Het kan onmogelijk betekenen dat zo’n persoon geen wensen of verlangens meer heeft.
Het kan alleen betekenen dat die persoon oprecht gelooft dat zijn herder op een volmaakte manier voor hem zorgt en dat zijn herder niet zal toestaan dat hem iets ontbreekt.

Dat wil zeggen dat hem niets zal ontbreken wat zijn herder voor hem nodig vindt.

Het accent ligt hier op wat de herder nodig vindt. De herder weet wat goed is voor zijn schapen. Hij heeft zijn schapen lief. Hij wil niet dat zij iets tekort komen.

Daarom, als iemand zegt: Mij ontbreekt niets, zegt zo iemand weinig over zijn omstandigheden of over zijn wensen, maar alles over zijn afhankelijkheid van de Heer. Zo iemand zegt alles over zijn of haar vertrouwen op de Heer.

Corrie ten Boom gebruikte het voorbeeld van een borduurwerk. Wij mensen kijken van de onderkant tegen een borduurwerk aan. Wat wij zien is een wirwar van draden. Schijnbaar zonder veel verband. Rommelig en beslist niet mooi. Maar, God ziet het borduurwerk van de bovenkant. Hij ziet het prachtige patroon. Hij ziet het kunstwerk. Hij weet dat er een plan is en Hij weet wat Hij doet. Hij heeft het beste voor ogen.

Denkt u eens aan Jozef, de zoon van Jakob, die door zijn broers als slaaf aan de Egyptenaren werd verkocht. Hij kwam terecht in een miserabele situatie in een donkere gevangenis in een ver land. Ongetwijfeld heeft deze Jozef in die situatie geleden en geworsteld met vragen over de zin van al dit lijden. Achteraf gaf hij echter te kennen dat hij ervan overtuigd was dat dit Gods plan was. (Zie het bijbelgedeelte van vandaag.)

De basis van het christenleven is het vertrouwen dat God ons liefheeft en leidt. Ook als wij soms niet begrijpen waarom God bepaalde dingen toestaat mogen wij vertrouwen dat Hij het beste met ons voorheeft. Immers: “Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” (Romeinen 8:28)

Toepassing: Denk eens na over het feit dat God u niets zal onthouden van wat Hij denkt dat u nodig hebt.

Gebed: Heer, ik wil U vertrouwen dat U altijd het beste met mij voorhebt. Amen.

© Maximum Life