Vergeving – deel 8 van 9

0
278
Onszelf vergeven!

Lezen: Psalm 86:1-17

Vers voor vandaag: “Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend.” (Psalm 86:5a)

De afgelopen week hebben wij samen naar aanleiding van 1 Johannes 1:5-2:2 een heel belangrijk onderwerp bestudeerd: de vergeving van onze zonden. De fantastische waarheden met betrekking tot vergeving van zonden kunnen wij in zeven punten samenvatten.

1. God is licht en wij zijn zondig (1 Johannes 1:5-8).
God is zonder zonde en als wij met Hem leven dienen wij zonden uit de weg te gaan. Laten wij echter nooit geloven dat wij zonder zonden kunnen zijn. Dan houden wij onszelf voor de gek.

2. Een fantastische belofte (1 Johannes 1:9).
Hij vergeeft wanneer wij onze zonden belijden. Vast en zeker.

3. Oprecht belijden.
Belijden wil zeggen dat wij het met God eens zijn. We worden aangemoedigd al onze zonden direct te belijden.

4. God is getrouw en rechtvaardig (1 Johannes 1:9).
Hij doet wat Hij belooft.

5. De enige basis voor vergeving van zonden is de kruisdood van Jezus Christus.
“Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.” (Colossenzen 1:13,14)

6. Wij moeten leren om vanuit de vergeving te leven.

7. God vergeeft alle zonden die beleden worden (1 Johannes 2:2).

Nog een aspect van vergeving voordat wij morgen deze serie over vergeving van zonden afronden:

Onszelf vergeven
Ik ken een vrouw die in haar vrije tijd beelden maakt. Uit ruwe stenen maakt zij prachtige, vaak symbolische beelden. Vroeger schilderde zij veel. Het bijzondere daarvan was dat ze op glas schilderde. Ze deed dat heel precies en ook heel goed.
Enkele jaren geleden besloot zij een schilderij van haar geboortehuis te maken. Maandenlang werkte zij aan dat schilderij. Toen vroeg zij haar man een keer wat hij ervan vond. Hij pakte het schilderij op, stootte met zijn elleboog tegen de deur en liet het vallen.
Het schilderij viel in duizend stukken …..
Hij kon wel door de grond zakken.
Hij voelde zich vreselijk dom en schuldig.
Beiden staarden zij een tijdje naar de hoop met scherven.
Toen zei de vrouw: “Och, zo erg is het allemaal ook weer niet; ik maak wel weer een nieuw schilderij.”
Dat was natuurlijk vreselijk aardig van haar, maar zo simpel lag het allemaal niet.
Zij vergaf haar man, maar hij kon zichzelf niet vergeven.

Een tijdlang liep hij met schuldgevoelens rond, totdat hij ging inzien dat er geen enkele basis is jezelf niet te vergeven wanneer de ander je wel vergeven heeft. En er is zeker geen enkele basis jezelf niet te vergeven wanneer God je vergeven heeft. Er is geen plaats meer voor schuldgevoelens of zelfbeklag wanneer fouten zijn vergeven.

Toepassing: Kunt u uzelf vergeven?

Gebed: Heer, help mij om Uw vergeving te aanvaarden en om mijzelf te vergeven. Amen.

© Maximum Life