Verlossing – deel 6 van 8

0
310
Suggesties om u te groeien in het geloof.

Lezen: Efeziërs 3:14-21

Vers voor vandaag: “Opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.” (Efeziërs 3:17a)

Wat er verandert
De beslissing Jezus Christus te aanvaarden als persoonlijke Verlosser en Heer is zó belangrijk dat Jezus Zelf dit vergeleek met een geboorte, een nieuw begin (Johannes 3:1-21). Door de geestelijke geboorte worden wij kinderen van God. Als kinderen van God mogen en moeten wij geestelijk groeien, zodat wij volwassen christenen worden en steeds meer gaan lijken op onze Heer Jezus Christus.

Suggesties om u te helpen met uw groei in het geloof.
Ik weet, dat deze suggesties niet nieuw zijn voor de meeste lezers van Manna. Toch is het goed om onszelf af en toe een spiegel voor te houden. Mogelijk ook dat u anderen kunt helpen met deze eenvoudige, praktische suggesties.

1. Bid elke dag tot God.
In de Bijbel moedigt God ons telkens weer aan vrijmoedig met Hem te praten. We mogen God in onze eigen woorden vertellen wat ons bezighoudt, wat onze verlangens zijn en onze problemen.

2. Lees iedere dag in de Bijbel.
De Bijbel – Gods Woord – wordt het geestelijk voedsel voor de christenen genoemd. Het is erg belangrijk om dagelijks de Bijbel te lezen en te bestuderen. Wij willen u opnieuw aanmoedigen om de bijbelgedeelten die u iedere dag door middel van Manna worden aangereikt te lezen. Als u dat doet leest u in een jaar tijd méér dan de helft van de Bijbel.

3. Zoek contact met andere christenen.
In Hebreeën 10:25 staat: “Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.” Houtblokken branden goed als ze bij elkaar liggen, maar als je een blok apart legt, dan dooft het vuur uit. Zo is het ook met uw verhouding tot andere christenen. Zoek zelf die christenen op. Ga naar een kerk of geloofsgemeenschap waar Christus centraal staat en Zijn Woord wordt verkondigd. Neem als het kan deel aan een bijbelgespreksgroep in uw omgeving.

4. Wees een getuige van Christus in woord en daad.
Het is voor anderen belangrijk de verlossende boodschap van het Evangelie van Jezus Christus te horen, maar het is voor onszelf net zo belangrijk geregeld te getuigen van ons geloof. Het sterkt ons in onze eigen relatie met God. Onze woorden kunnen echter alleen werkelijke waarde hebben, als ze ondersteund worden door een christelijke levenswandel.

5. Vertrouw niet te veel op uw gevoel.
Wij moeten niet primair afgaan op onze gevoelens of emoties. Die kunnen veranderlijk en onbetrouwbaar zijn. We moeten leren om ons vertrouwen te stellen op God en op de beloften van Zijn Woord.

Toepassing: Zoals gezegd, deze vijf punten zijn voor de meesten van u beslist niet nieuw. Maar er is natuurlijk een groot verschil tussen weten en doen. Kijk vandaag eens eerlijk in de spiegel van deze vijf punten en neem stappen als dat nodig is.

Gebed: Heer, ik verlang ernaar dat U zich thuis voelt in de woning van mijn leven. Amen.

© Maximum Life