Iezebel

0
366
Iezebel was de dochter van Etbaäl, de koning van de Sidoniërs (1 Koningen 16:31).

1 Koningen 16 – 1 Koningen 22; 2 Koningen 9 – 10; Openbaringen 2:20

Oorspronkelijk betekende haar naam ‘De vorst Baäl bestaat’. Baäl was een weergod, aanbeden in de Syro-Palestijnse wereld. In het Hebreeuws van de Bijbel betekent Iezebel ‘er is geen adelstand’.

Izebel was een slechte vrouw in de Bijbel (Openbaring 2:20).

Haar slechte daden
De belangrijkste karakters in het leven van Izebel waren allemaal op de een of andere manier beïnvloed door haar slechte daden. Achab, de koning en haar man, was een man met een zwakke wil, die zij domineerde en aangezet heeft om zoveel kwaad te doen (1 Koningen 21:25). Ze moedigde hem aan om afgoden te aanbidden, terwijl zij er zich persoonlijk van verzekerde dat alle profeten van God (die zij te pakken kon krijgen) gedood werden (1 Koningen 18:4). Ze zorgde persoonlijk voor de profeten van Baäl door hen directe toegang tot de troon te geven (1 Koningen 18:19).

Izebels overheersing van haar man was er direct verantwoordelijk voor dat geheel Israël in de zonde van afgoderij viel. De hele natie leed aan een hongersnood veroorzaakt door het gebrek aan regen. Dit was Gods oordeel over hen (1 Koningen 17). Dit was vooral een vernedering voor Izebel omdat Baäl verondersteld werd de god van het weer te zijn.

Toen Elia alle profeten van Baäl vermoordde bij de berg Carmel kwam Izebel al gauw op zijn zaak. Ze dreigde om hem te doden. Elia wist dat dit geen loos dreigement was en rende voor zijn leven. De machtige profeet van God, die de doden had opgewekt en vuur naar beneden had geroepen, werd bang en depressief vanwege de handeling van Izebel (1 Koningen 18).

Izebel aanbad niet alleen afgoden maar ze oefende ook tovenarij uit (2 Koningen 9:22).

Misbruik van macht
Nabot bezat een wijngaard. Achab wilde die hebben, maar Nabot weigerde om zijn familiebezit aan de koning te verkopen. Izebel kwam tussenbeide en had eenvoudigweg Nabot vermoord om tegemoet te komen aan de egoïstische behoeften van Achab. Op dit punt had Izebel zelf het volk van Israël onder haar hoede. Achab, de koning, was gewoonweg haar marionet (1 Koningen 21).

Gods oordeel
Uiteindelijk zond God Elia om Achab en Izebel het oordeel bekend te maken. Achab moest sterven en de honden zullen zijn bloed lekken en zijn nakomelingen zullen uitgeroeid worden (1 Koningen 21:17-22, 1 Koningen 22:29-40, 2 Koningen 10).

Wat Izebel betreft, zij zou worden verslonden door honden (1 Koningen 21:23-28, 2 Koningen 9: 30-37). Izebel leefde nog een hele poos voordat Gods oordeel op haar voltrokken werd.

Los van het aanbidden van afgoden, hekserij en pure slechtheid gebruikte Izebel ook de geest van overheersing en verleiding om haar zin te krijgen (2 Koningen 9:30).

Er is geen vermelding van berouw van Izebel. Ze deed veel kwaad.

De belangrijkste les van het leven van Izebel is dat de daden en enkelingen een heel volk ongunstig kan beïnvloeden. Slechte mensen leven soms lang. Zou God hen de kans geven om berouw te hebben? Er wacht hen vernietiging als ze het niet doen.

Bid tegen de geest van Izebel.

Zorg ervoor dat je niet een van hen wordt.

Vragen
1. Wie was Izebel?
2. Noem enkele van haar eigenschappen?
3. Was Elia in staat om haar te weerstaan?
4. Hoe moeten we omgaan met de geest van Izebel in de hedendaagse wereld?
5. Hoe manifesteert de geest van Izebel zich?
6. Hoe eindigde het leven van Izebel?
7. Hoe eindigde het leven van Elia?
8. Waarom loont het om God te dienen?