Platform #nietalleen voor verbinding coronahulp

0
1495

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Het sociale leven valt stil en voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. Daarom bundelen kerken en organisaties de krachten. Met het nieuwe platform #nietalleen verbinden de Protestantse Kerk, ChristenUnie, Kerk in Actie en EO de talloze lokale hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers. Want, samen ben je meer dan alleen.

Kerken en lokale organisaties bundelen krachten

Nederland laat zich van haar beste kant zien. Op veel plekken worden boodschappen gedaan medicijnen gehaald en wordt voedsel ingezameld voor de voedselbank. Vanaf vandaag kunnen mensen die behoefte hebben aan hulp zich aanmelden via nietalleen.nl of bellen naar het nummer 0800 1322. Op het platform #nietalleen wordt de hulpvraag en het hulpaanbod door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij de hulpvrager in de buurt. Zo laten we zien dat we dit samen doen, als Nederland.

Initiatiefnemer Tiemen Westerduin: “In Nunspeet had de voedselbank een tekort door het coronavirus. Dat raakte mij. Dat kwetsbaren de eerste klappen gaan opvangen mag niet zo zijn. Ik ben toen gaan kijken hoe we zoveel mogelijk mensen op de been kunnen krijgen. We hopen dat #nietalleen een plek wordt, waar veel mensen kunnen aankloppen in hun nood en eenzaamheid. En dat we dan door woord en daad kunnen zeggen: je bent niet alleen.”

Initiatieven
Lokale organisaties of kerken die hulp kunnen bieden, kunnen hun initiatief aanmelden op nietalleen.nl. EO-directeur Arjan Lock: “Wat is het mooi dat door dit initiatief heen klinkt hoe belangrijk het is om voor elkaar te zorgen, wetend dat God ook voor ons zorgt. De EO heeft een platform gemaakt waarbij we zo simpel mogelijk verschillende initiatieven aan elkaar kunnen koppelen. Van studentenvereniging aan ouderen, van kerken naar verplegers.”

Organisaties
Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij het grote initiatief #nietalleen, en de lijst groeit nog door: Stichting Present, Navigators, EO, Missie Nederland, Kerk in Actie, ChristenUnie, SGP, Stichting Agapè, Stichting Hip Helpt, Stichting Schuldhulpmaatje, Tear, Tot Heil des Volks, 4e Musketier, Diaconaal Steunpunt en Youth for Christ. Ook hebben verschillende kerkstromingen zich aangesloten: Protestantse Kerk Nederland, Christelijk Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Rooms Katholieke Kerk. Daarmee is een landelijk dekkend netwerk beschikbaar.

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter ChristenUnie: “Juist in deze crisis ontdekken we hoe we elkaar nodig hebben en van elkaar afhankelijk zijn. Hartverwarmend om te zien hoe ook christenen opstaan om nu de meest kwetsbaren onder ons te helpen. Ik hoop van harte dat #nietalleen ervoor kan zorgen dat iedereen merkt dat niemand er alleen voor staat.”

Bron: Evangelische Omroep