Rotterdam House of Light officieel van start

0
331
“Kunnen we hier niet samenkomen op de zondagen?” Dat was de afgelopen jaren steeds sterker de vraag van verschillende wijkbewoners en vrijwilligers die betrokken zijn bij buurtinitiatief House of Hope in de Tarwewijk, Rotterdam-Zuid.

Door Henk van der Wijngaard

Via House of Life, de pastorale tak van House of Hope, kwamen zij in aanraking met het christelijk geloof en de Bijbel, maar het bezoeken van een kerk is voor velen een stap te ver. Om die reden ging in 2018 een interkerkelijke pioniersplek in de Tarwewijk van start, gedragen door de Christelijk Gereformeerde Kerk / International Christian Fellowship (ICF) en de Protestante gemeente Rotterdam-Zuid (PgRZ) en Stichting House of Hope. Een jaar lang vonden er tweewekelijks bijeenkomsten plaats in het inloophuis van House of Hope met gemiddeld 20 volwassenen en 10 kinderen uit de doelgroep.

Op zondag 14 juli jl. ging de steun voor de pioniersplek officieel van start met een feestelijke viering. Tijdens deze middag werd de samenwerkingsovereenkomst door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen ondertekend en de nieuwe naam ‘House of Light’ door twee wijkbewoners onthuld. Gezamenlijk werd stilgestaan bij de vraag wat God je het afgelopen jaar via deze plek heeft gegeven. “Ik ontvang hier liefde van God, dat is het belangrijkste in mijn leven.” en “God heeft me rust en vrijheid gegeven, ook om van anderen te kunnen ontvangen. Ik ben minder achterdochtig en heb meer vertrouwen in de mensen om me heen. Ik ben weer blij en kan ook blij zijn met anderen!” deelden enkele bezoekers.

De start van pioniersplek House of Light laat een bijzonder groeiproces zien. Nadat ICF Rotterdam circa 20 jaar geleden als zendingsgemeente begon als opvolger van de oude CGK Rotterdam Charlois, werd 5 jaar later buurtinitiatief House of Hope opgericht als diaconaal project vanuit deze gemeente. Dit initiatief groeide uit tot een brede maatschappelijke organisatie met 370 betrokken vrijwilligers per jaar. Nu vanuit dit werk de behoefte naar christelijke samenkomsten is ontstaan, kan ICF de verbinding met de wijk versterken door het organiseren van kleinschalige samenkomsten voor deze diverse, veeltalige doelgroep. Met deze vorm van vermenigvuldiging is de cirkel rond!