Coronavirus en Christus

0
458

Veelschrijver John Piper heeft nu al een boek uit over de crisis waar we wereldwijd met elkaar in beland zijn: Coronavirus and Christ. Dat is natuurlijk mogelijk door een schare medewerkers, zijn publiciteitsmachine en een handig inspelen op een actueel thema. Het boek is overigens gratis te downloaden.

Heeft hij ons iets te zeggen?
Zo begint hij het eerste hoofdstuk:

Ik voel me gedrongen om te schrijven omdat kansberekening maar een wankele basis is voor onze hoop. Drie procent kans tegenover tien procent, jeugd tegenover ouderdom, een ongezonde levensstijl met alle gevolgen van dien tegenover een gezonde, de drukte van de stad tegenover de relatieve veiligheid van het platteland, sociale isolatie tegenover gezelligheid. Rekening houden met onze kansen geeft ons maar weinig houvast. Er is een betere grond voor onze hoop, een steviger fundament om op te gaan staan: een Rots van zekerheid in plaats van het drijfzand van waarschijnlijkheden.

Het is niet voor 100 procent zeker dat we het virus niet zullen oplopen en we weten ook niet of de symptomen dan mild zullen zijn of ernstig. Maar onze hoop is niet gebaseerd op statistieken, maar op God en zijn Woord. We lezen: ‘Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heer Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven’ (1 Tess. 5:9,10).

Hetzij wij waken, hetzij wij slapen – dat betekent, leven of sterven – we zullen samen met Hem leven. Dat is heel wat anders dan de statistieken van het coronavirus in onze regio. Dat is vaste grond onder onze voeten. Het is niet breekbaar, het is geen zand. Het geldt ook voor jou! En dat niet alleen voor het hiernamaals. Het gaat ook om het hier en nu in tijden van crisis.
Hoop is kracht. Kracht voor nu. Het geeft betekenis aan ons dagelijks leven, zelfs in quarantaine, in isolement. Het bevrijdt ons van de eigengerichtheid van angst en hebzucht. Het maakt liefde mogelijk, risico’s en zelfopoffering. Het geeft nieuwe kansen om ons leven in te zetten voor het welzijn van anderen.

Coronavirus and Christ
John Piper
Crossway 2020
PDF ISBN 978-4335-7360-6
Ook als audiobook te beluisteren.