De Stadskerk Groningen wil niet wijzen maar wenken

0
314
In een voormalige bouwmarkt in Groningen huist nu een moderne en enthousiaste kerk: de Stadskerk Groningen. In het prachtig verbouwde pand komen iedere zondag zo’n 1500 mensen naar de diensten. Bezoekers zeggen dat ze de ontspannen en toch betrokken sfeer in de kerk waarderen.

Missie
De missie van de kerk is: ‘We bestaan om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven’. Alice Kremer, lid van het leidinggevende team, zegt daarover: “Daaruit willen we leven, als gemeente, maar ook persoonlijk. Daarom zijn we bewust bezig met de cultuur van de gemeente. Dat doen we bijvoorbeeld door prekenseries die ons daarbij helpen: hoe gedragen we ons binnen en buiten de kerk? We willen breed kunnen luisteren naar de ander, en diep kijken, verder dan wat we aan de buitenkant soms horen of zien. Dat helpt ons om samen verder te groeien, niet door anderen dingen op te leggen maar omdat Jezus onszelf en de ander van binnen gaat aanraken.”

Zomaar een boek …
In september 2017 zag Alice ergens het boek ‘De Jezus manier; niet wijzen maar wenken’, geschreven door Arie-Jan Mulder. De uitnodigende titel sprak haar aan en ze kocht het. Het boek bleek precies te passen bij de missie van de kerk en bij haar eigen verlangen om het evangelie concreet te maken in haar eigen leven. Ze las het achter elkaar uit en heeft het daarna nog een heel aantal keren herlezen.

Niet tegenover, maar naast
Alice zegt: “Wat mij diep raakt in het boek is hoe Jezus naar mensen kijkt en hoe hij altijd aansluit bij hun persoonlijke situatie, bij waar zij zelf zijn. Hij focust niet op wat mensen verkeerd doen, maar op wat ze nodig hebben. Jezus gaat niet tegenover mensen staan, maar naast hen zitten om hen te leren kennen en verder te helpen. Dat is echt een verlangen dat wij ook als gemeente hebben. En in deze tijd van polarisatie, waarin mensen, ook christenen, zo makkelijk tegenover elkaar komen te staan, is dat een bijzonder waardevolle en praktische boodschap.”

Zacheüs en kerst
Het boek bleek direct bruikbaar binnen de kerk. Bij de kerstnachtdiensten in december 2017 was gekozen voor het thema ‘omarmen’. Maar als je mensen wilt omarmen dan moet je daar als gemeente ook klaar voor zijn, en hoe doe je dat? Daarvoor is het belangrijk om de ander eerst echt te zien. In ‘De Jezus manier; niet wijzen maar wenken’ staat een prachtig verhaal over Zacheüs, over hoe Jezus kijkt en hoe mensen geneigd zijn te kijken. Dat gebruikte de kerk als inspiratie voor de voorbereiding van de kerstdiensten. Er werd onder andere een filmpje gemaakt waarin gemeenteleden die elkaar niet kennen tegenover elkaar gingen zitten om elkaar vier minuten lang aan te kijken zonder iets te zeggen. Het was ontroerend om te zien wat het deed met mensen om alleen maar open te staan voor de ander.

Niet wijzen maar wenken
In de afgelopen maanden werd het boek opnieuw gebruikt in de kerk, nu als thema voor een prekenserie. Er waren wat strubbelingen geweest over bepaalde onderwerpen en daarbij viel weer op hoe snel meningsverschillen kunnen leiden tot oordelen over elkaar. Maar deze kerk wil ‘niet wijzen maar wenken’, niet elkaar oordelen, maar elkaar helpen. Daarom werd besloten drie maanden lang de zondagse preken te richten op ‘De Jezus manier’. Ook de schrijver van het boek, Arie-Jan Mulder, kwam een keer preken. Hij zegt daarover: “Het was echt bijzonder om mee te maken hoe het thema hier in de Stadskerk Groningen leeft. Het evangelie is niet bedoeld om anderen de maat te nemen, maar om onszelf te bevragen op ons eigen gedrag. We zijn niet geroepen om gelijk te hebben maar om lief te hebben. En dat wordt in deze kerk heel concreet gemaakt. Zoals ik iemand hoorde zeggen: we willen niet alleen weten hoe Jezus met mensen omgaat, we willen het leven, we willen het ademen.” Wat bijzonder dat een kerk zich zo collectief door Jezus laat inspireren om in de omgang met elkaar en met anderen niet te wijzen maar te wenken.

De Jezus manier, niet wijzen maar wenken
Arie-Jan Mulder, ISBN 9789081547451, 210 pag., verkrijgbaar bij de christelijke boekhandel of De Lepelaar uitgeverij

Auteur: De Stadskerk Groningen
Foto: De Stadskerk Groningen
Website: delepelaar.org en www.destadskerk.nl