Kronen

0
303
En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter die zo maar in de lucht slaat. Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 1 Corinthiërs 9:25-27

Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. 2 Timótheüs 4:7,8

Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Openbaring 2:10b

En verder: Psalm 8:6, Spreuken 4:9, Spreuken 10:6, Spreuken 12:4, Spreuken 14:18, Spreuken 17:6, Openbaring 4:10,11.