Gods omzien naar vrouwen

0
309
Onder de leerlingen van de Here Jezus waren ook vrouwen. Een ervan was bijzonder, want na Zijn opwekking uit de dood verscheen Hij als eerste aan haar. Er bestaan veel buiten-Bijbelse verhalen en legenden over haar. De Bijbelse film ‘Mary Magdalene’ toont hoe deze vrouw het volgen van de Here Jezus onderging. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

Vrouwen die Hem volgden
De film begint in de plaats Magdalah aan het meer van Galilea. De gelovige Jodin Maria (Rooney Mara) woont er en werkt mee in het vissersbedrijf van haar vader en broers. Ze lijdt echter onder het juk van de traditie. Ze worstelt vooral over het feit dat ze haar willen uithuwelijken. Als ze elke man afslaat vermoeden ze boze geesten. Daarom laat haar familie een duiveluitdrijving op haar toepassen, maar dat helpt niet. Dan roepen ze de Here Jezus (Joaquin Phoenix), Die als Genezer bekend stond. Hij is in Magdalah geweest, maar een ontmoeting met haar wordt echter niet genoemd (Mt 15:39). In de film stelt Hij vast dat ze geen boze geesten heeft. In de Bijbel staat echter dat Hij haar van zeven (een volheid!) van boze geesten bevrijdde (Lc 8:2). Maria besluit Hem te volgen, maar wijst Hem op de vele Joodse vrouwen die ook onderdrukt worden. Zal Hij daar wat mee doen?

Accenten
De film toont de laatste dagen (inclusief Zijn opwekking) van een nogal gekwelde Here Jezus. Zijn kwelling is niet alleen het vooruitzicht van zijn verschrikkelijke marteldood die Hem te wachten staat, maar ook om de slechte staat waarin het geloofsleven van de Israëlieten zich bevonden. De boodschap van de Here Jezus heeft zich inderdaad gericht op een volledige overgave aan het gewillige, met het hele hart gewijde leven voor God.
In de film worden allerlei speculatieve accenten gelegd. Zo zou voor het Koninkrijk van God alles achterlaten moeten worden. Alsof de komst ervan een revolutie tot gevolg zou hebben. Ook zouden de apostelen het Evangelie sterk verschillend hebben geïnterpreteerd. Verder wordt een sterke overeenkomst tussen de beweging van de Here Jezus en die van Johannes ‘de Doper’ verondersteld. Maria Magdalena zou een apostel onder de apostelen zijn geweest en de enige vrouw die voortdurend in de omgeving van de Here Jezus was.

Evaluatie
Dit is een bijzondere, inspirerende en professionele Bijbelse film. De aparte filmmuziek draagt daaraan bij. Maria Magdalena’s oogpunt op de laatste dagen van de Here Jezus wordt getoond. Het is een alternatief verhaal; het volgt de Bijbel alleen op hoofdlijnen en toont een andere weergave van bepaalde gebeurtenissen. Deze eigenschappen maken dat het overeenkomsten heeft met de film ‘The book of Genesis’ die een 2017 uitkwam.
Bekende legenden over haar blijven wel buiten beschouwing. Heel trendy is het hoofdthema; de emancipatie van vrouwen. Dit valt echter buiten het kader van het Oude Testament dat de Here Jezus grotendeels continueerde (Mt 5:17). Hij toonde wel Gods omzien naar vrouwen.
Een aanrader.

Mary Magdalene. 2018, Universal Pictures Benelux, Amsterdam, c.114 min., € 19,99, ISBN: 5053083154783.