NBG-boek Vrij belicht ‘Four Freedoms’ van Roosevelt

0
437

Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland en voorzitter van de Roosevelt Foundation, hoopt dat het boekje Vrij mensen ‘inspireert en helpt om in hun leven en werk inhoud te geven aan de vier vrijheden’. Dat zegt hij in reactie op dit recent verschenen gratis boekje van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) over vrijheid. Het bijbelleesplan in dit boekje is ook digitaal te volgen.

Polman: ‘In Vrij geven wetenschappers, theologen en predikanten hun visie op de vier vrijheden van President Franklin Delano Roosevelt en de betekenis van deze vrijheden in ons dagelijks leven. Geïnspireerd door de Bijbel laten zij zien dat de vier vrijheden een belangrijke leidraad zijn voor ons handelen en voor de wijze waarop wij in het leven staan en met elkaar omgaan. Ik hoop van harte dat het boek Vrij ook u inspireert en helpt om in uw leven en werk inhoud te geven aan de vier vrijheden, voor uzelf en voor anderen, overal ter wereld.’

Vrijheid in de Bijbel
In de Bijbel – zo laat dit boekje zien in een leesplan met vijftien bijbelpassages – zijn vrijheid en bevrijding een rode draad. God is volgens de Bijbel degene die mensen bevrijdt van onderdrukking en onrecht, van schuld en angst. Vrij laat daarnaast in vijf essays en een interview zien dat de Bijbel een fundamentele bijdrage geleverd heeft aan de vrijheden die we in onze tijd kennen.

Vier vrijheden, vijf essays
Vier van de vijf essays in Vrij gaan in op wat de Bijbel zegt over de ‘Four freedoms’ van Roosevelt uit 1941. Het essay over de vrijheid van meningsuiting is van NBG-bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter, over godsdienstvrijheid schrijft VU-theoloog Stefan Paas, over vrij zijn van gebrek kerkpionier Bettelies Westerbeek en over vrij zijn van vrees de Amsterdamse predikant Paul Visser Het eerste essay is van psychiater-filosoof Gerrit Glas over innerlijke vrijheid. Vrij sluit af met een interview met Theoloog des Vaderlands Samuel Lee over wat vrijheid is, waar het vandaan komt en hoe het zich ontwikkelde.

Digitaal bijbellezen
Het bijbelleesplan over vrijheid in dit boekje is ook digitaal te volgen (zonder de essays en het interview). Het bestaat uit vijftien bijbelteksten met een toelichting en een bezinningsvraag. Deels bekende teksten – zoals Jezus’ uitspraak in Johannes 8: ‘U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden’ – deels minder bekende teksten, zoals uit Jeremia 34. Daar verwijt God het volk Israël dat ze hun slaven niet vrijgelaten hebben. De nadenkvraag daarbij luidt: ‘Over wie of wat houd jij graag de controle?’ Dit leesplan is te volgen via de gratis NBG-app Mijn Bijbel (zie in het menu bij Leesplannen).