Nieuwe christelijke uitgeverij brengt boeken van Zwitserse bodem op de markt

0
290
Uitgeverij Iris in Middelburg heeft een mooi boekje op de markt gebracht met als titel Bidden voor zieken. Hoe doe je dat? Dit boek is de eerste Nederlandse uitgave van de bekende Franstalige serie Comment, die oorspronkelijk door Jeugd met een Opdracht in Zwitserland is uitgegeven. De auteur, Carlo Brugnoli, wil met het boek een hulpmiddel aanreiken om de Bijbelse opdracht om voor zieken te bidden in de praktijk te brengen.

Bijbels, praktisch en verhelderend

De auteur schreef samen met zijn vrouw de 12-delige Franstalige serie Comment, een praktische serie rondom diverse thema’s, waarvan vertalingen verschenen in het Duits, Italiaans, Spaans, Albanees en Malagasi. De originele Franstalige uitgaven bestaan ook in braille. De serie wordt nu in het Nederlands uitgegeven onder de naam Impact Serie. Met dat doel is uitgeverij Iris opgericht.

In Bidden voor zieken toont Carlo aan dat het bidden voor zieken een opdracht is die voor alle tijden en plaatsen geldt. Hij laat zien hoe je concreet kunt beginnen met het bidden voor zieken. Hij verheldert goed wat wel en niet onze verantwoordelijkheid is, en besteedt aandacht aan de valkuilen waarmee we te maken krijgen. Door het boek heen deelt hij ook zijn eigen ervaringen.
Het laatste hoofdstuk is gewijd aan het vraagstuk van het uitblijven van genezing.

Het prettig leesbare boek leert je hoe je in alle ontspannenheid en vrijheid voor en met zieken kunt bidden. Het slaat een brug tussen theorie en praktijk. De verwachting is daarom dat het zal
voorzien in een behoefte.

Veelkleurig en vruchtbaar leven

Carlo en zijn vrouw Michèle wonen in Zwitserland en zijn werkzaam binnen Jeugd met een Opdracht. Zij zijn internationaal actief op het gebied van evangelisatie en onderwijs. Hun motivatie voor het schrijven van deze serie verwoorden ze als volgt:

“God dienen is het verlangen van elke discipel. Maar hoe doe je dat? Velen aarzelen als het op de praktijk aankomt. De angst voor het onbekende werkt verlammend. De Bijbel staat vol met schatten, maar hoe kunnen we deze vertalen naar de dagelijkse realiteit? Hoe kunnen we ze succesvol toepassen in ons beroepsleven en in ons huwelijk? Hoe kunnen we beproevingen doorstaan en hulp bieden aan mensen die lijden? Hoe kunnen we onze plaats bepalen in de stortvloed van informatie die vanuit de hele wereld over ons heen komt? Hoe kunnen we er met God over spreken, en hoe kunnen we van Hem getuigen? Het doel van deze serie is om middelen aan te reiken die ons leven als volgeling van Jezus veelkleurig en vruchtbaar maken.”

In het boek is een vragenlijst opgenomen voor persoonlijke verwerking of gebruik in groepen. Op de website van de uitgever kan een optionele vragenlijst gedownload worden die speciaal samengesteld is met het oog op bijvoorbeeld kringen en huisgroepen.

Bidden voor zieken is verkrijgbaar via de (christelijke) boekhandel en rechtstreeks bij de uitgever.

Titel: Bidden voor zieken. Hoe doe je dat?
Auteur: Carlo Brugnoli
Uitgever: Uitgeverij Iris, Middelburg
ISBN: 978-90-829582-0-01
Verkoopprijs: € 10,50
Aantal pagina’s: 120
Contactgegevens/aanvragen
recensie-exemplaren:
Uitgeverij Iris
E-mail: info@irisboeken.nl
Website: www.irisboeken.nl
Tel.: 0118-611116