Opvoedingstips

0
290
Opvoeden van een kind is geen simpele uitdaging. Zeker niet in het Westen met diens welvaartsproblematiek. Er is inmiddels nogal wat ‘ervaring’ opgedaan over het opvoeden van kinderen in de Westerse wereld. Gary Chapman en Shannon Warden zijn therapeuten die hebben ondervonden wat het is om die ervaring (vooraf) te missen. Daarom hebben ze een boek geschreven waarin ze hun ervaring delen. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek online te bestellen!

Gericht aan ouders
Dit boek is bedoeld voor mensen die erover denken of op het punt staan een kind te krijgen. Wat moet je vooraf weten en wat is belangrijk tijdens de opvoeding? Volgens de auteurs maken jonge ouders fouten die te voorkomen zijn. Ook zouden ze vaak een verkeerd beeld van kinderen krijgen hebben en over opvoeding. Wat ouders schijnen te vergeten is dat elk kind uniek is en dat vergelijking met andere kinderen zinloos is.

In twaalf hoofdstukken worden de belangrijkste punten van opvoeding behandeld en worden allerlei tips gegeven (met de Nederlandse context). Zoals een training worden puntsgewijs zaken genoemd. Elk hoofdstuk heeft uitgelichte uitspraken en eindigt met gespreksvragen. Er zijn enkele eindnoten met literatuurverwijzingen. Echter, wel vaak naar boeken van Chapman.

Nadruk op immateriële zaken
Ouders letten er op dat hun kind lichamelijk goed ontwikkeld en met zoveel mogelijk middelen opgroeit. Ze raken nogal eens in paniek als die ontwikkeling of de middelen in gevaar lijken te komen. Toch is dit alleen de ‘harde’ of tastbare kant van de opvoeding. Er is echter ook een immateriële kant aan de opvoeding, die nogal eens over het hoofd wordt gezien of in elk geval minder prioriteit krijgt.

In dit boek leggen de auteurs daarom de nadruk op die immateriële zaken, zoals de emotionele opvoeding, sociale vaardigheden en het gedrag van de ouders. Het sleutelwoord in de opvoeding zou (emotionele) liefde zijn. Maar de auteurs benadrukken dat het naïeve hopen en vertrouwen op een goede afloop onvoldoende is. Zij reiken allerlei ervaringslessen aan om die liefde ook proactief vorm te geven, in te kaderen, te beheersen en effectief te maken.

Evaluatie
Dit boek staat vol met handige tips en ervaringsinformatie. Sommige zijn open deuren en anderen niet. Het vaak teruggrijpen op Chapmans eerdere boeken lijkt wel marketing. Jammer is dat de auteurs hoofdzakelijk vertrouwen op de seculiere ‘wetenschap’ en dito gezondheidszorg, want in het Westen is er veel vertrouwen in de ‘wetenschap’. Ondanks dat Chapman theologie heeft gestudeerd en voorganger is. God en de Bijbel staan niet centraal en worden nogal traditioneel, beperkt vertolkt. Een gemiste kans, want God, de Vader, is gespecialiseerd in opvoeding, zoals blijkt uit de Bijbel. Voordeel is wel dat dit vertrouwen op de menselijke rede naïviteit en zweverigheid bestrijdt.

De opvoedingsmethode in dit boek is nogal ‘soft’. Over tucht of een harde aanpak wordt zelden iets gezegd (in tegenstelling tot de Bijbel). Een register ontbreekt. Een aanrader.

Chapman, G., en S. Warden
12 dingen die je moet weten als je kinderen krijgt
2017, Sestra, Royal Jongbloed, Heerenveen
215 pagina’s
€ 14,95
ISBN: 9789491844782