Vernieuwde Vrijheidsbijbel uitgereikt

0
433

Het eerste exemplaar van de vernieuwde Vrijheidsbijbel is op 30 januari 2020 overhandigd aan CDA Kamerlid Madeleine van Toorenburg. De vernieuwde uitgave is een gezamenlijk project van de Bijbelvereniging en Bible League. De Vrijheidsbijbel is een Bijbel die wordt ingezet om gevangenen te bereiken en bevat naast de Bijbel ook teksten gericht op hun situatie. Harm Jager van de Bijbelvereniging en Rick van Heusden van Bible League overhandigden het eerste exemplaar aan Van Toorenburg.

“We krijgen regelmatig berichten van gevangenen die blij zijn dat ze een Bijbel krijgen.”

Harm Jager gaf aan blij en dankbaar te zijn voor het gezamenlijke project. “Samen staan we sterker en daarmee kunnen we veel gedetineerden bereiken. We zien dat er veel vraag is naar de Bijbel en hiermee kunnen we gehoor geven aan die vraag.” “Naast de praktische voordelen is het ook mooi dat we op deze manier meer gedetineerden kunnen bereiken dan wanneer we het alleen zouden doen. We horen prachtige getuigenissen van gevangenen die bereikt worden met de Bijbel. Daarom willen we de Vrijheidsbijbel graag verder verspreiden onder gedetineerden hier in Nederland”, aldus Van Heusden. Jager beaamt: “We krijgen regelmatig berichten van gevangenen die blij zijn dat ze een Bijbel krijgen.”

Ook Van Toorenburg herkent dit. Zelf was ze directielid van de vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord en van een vrouwengevangenis in Dubrava, Kosovo. Daarnaast was ze locatiemanager van jeugdinrichting De Leij in Vught. Momenteel is ze namens het CDA in de Tweede Kamer woordvoerder Veiligheid en Justitie en terrorismebeleid. “Wanneer mensen gevangen zitten worden ze geconfronteerd met hun daden. Ze zitten alleen in hun cel en denken aan wat ze hebben gedaan. De Bijbel biedt dan hoop en houvast. Veel gedetineerden hebben niet alleen hun vrijheid verloren, maar hebben het gevoel alles kwijt te zijn. Ze zoeken naar iets dat houvast geeft, iets dat onvoorwaardelijk is. Dan is het belangrijk dat ze de Bijbel kunnen lezen, want daarin vinden ze hoop.”

De Vrijheidsbijbel wordt via diverse kanalen verspreidt in gevangenissen in Nederland en België. Bible League verspreidt de Vrijheidsbijbel al jaren, maar toen de bestaande voorraad op was is samen met de Bijbelvereniging een nieuwe uitgave gemaakt. Eén van de activiteiten van beide organisaties is het verspreiden van Bijbels onder gevangenen. Daarom werd besloten samen te werken en elkaar zo te versterken. “Want uiteindelijk gaat het niet om ons als organisaties, maar om zoveel mogelijk gevangenen te bereiken met Gods Woord”, besluiten Jager en Van Heusden het moment van de uitreiking.

Bron: Bible League Nederland