Abortus kan vrouwelijke psyche beschadigen

0
479

Abortus is een vrij onschuldige procedure. Als het ‘klompje cellen’ eenmaal verwijderd is, is er weinig meer aan de hand, en kan de vrouw verder met haar leven. Geen langdurige psychische gevolgen dus voor de vrouw, dat is wat je van alle kanten hoort. Dat er ook wetenschappelijke studies zijn die het tegendeel bewijzen, is bij veel mensen onbekend. In het kader van de aankomende Mars voor het Leven op 14 november heeft het populairwetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine in het oktobernummer een artikel gepubliceerd met een overzicht van onderzoeken die een ander geluid laten horen.

Om aan te tonen dat abortus geen nadelige psychische gevolgen zou hebben, wordt vaak verwezen naar een Nederlandse studie uit 2016, uitgevoerd onder 325 vrouwen, waaruit naar voren kwam dat vrouwen met psychische klachten na abortus al vóór die tijd een mentaal probleem hadden. Deze studie had echter een groot manco: de korte volgperiode. “Er zijn slechts gegevens verzameld over een periode van vijf jaar, terwijl bij veel vrouwen de mentale problemen pas later komen bovendrijven”, aldus Chris Develing, auteur van het artikel in Weet Magazine.

Psychische aandoeningen door abortus
Een veelzeggender studie werd in 2019 uitgevoerd, onder leiding van de Franse epidemioloog Louis Jacob. Het analyseerde eerder gemeten gegevens van 35.162 Duitse vrouwen over een periode van tien jaar. De gegevens van vrouwen die al vóór hun abortus mentale problemen hadden, werden vooraf geselecteerd en bij dit onderzoek uitgesloten. Bij de overgebleven vrouwen bleken degenen die een abortus hadden laten plegen, vaker met een scala aan psychische aandoeningen te kampen te hebben dan vrouwen die een baby hadden gekregen. Denk aan verschijnselen als depressie (3,4% tegenover 2,7%), aanpassingsproblemen (6,2% tegenover 5,6%) en psychosomatische klachten (19,3% tegenover 13,3%). De onderzoekers adviseren daarom om vrouwen voorafgaand aan een abortus over deze mogelijke gevolgen in te lichten. “Geen wonder”, voegt Develing toe, “In het licht van hun resultaten is dat advies volledig terecht.”

Mentale problemen
Ook vóór de Nederlandse studie uit 2016 lieten verscheidene onderzoeken al zien dat vrouwen na een abortus psychische gevolgen kunnen ondervinden. In 2011 publiceerde Priscilla Coleman, een Amerikaanse hoogleraar in de menselijke ontwikkeling, een meta-analyse van de gegevens van 877.181 vrouwen (waarvan 163.831 met een abortuservaring). Hieruit bleek dat vrouwen
die een abortus ondergingen een 81% hogere kans hebben op de ontwikkeling van mentale problemen. Ook in haar studie kwamen de grootste verschillen naar voren toen de vergelijking werd gemaakt met vrouwen die een volledige zwangerschap doormaakten.

Spijt van abortus
Veel vrouwen die een abortus laten plegen, hebben daar later spijt van. Dat blijkt niet alleen uit de persoonlijke verhalen die zulke vrouwen delen met medewerkers van Nederlandse pro-life-organisaties, maar ook uit de cijfers. In Finland constateerde men al in 1996 dat er een verband is tussen abortus en zelfmoord. Het gemiddelde zelfmoordcijfer van Finland lag toen op 11,3 per 100.000 vrouwen. Er was een duidelijke verhoging zichtbaar bij vrouwen die een miskraam kregen (18,1 per 100.000) en abortus lieten doen (34,7 per 100.000). Wanneer het echter wel tot een geboorte kwam, lag het zelfmoordcijfer met 5,9 per 100.000 significant lager.

Bovenstaande cijfers laten zien dat er elk jaar opnieuw vrouwen zijn die psychische hulp nodig hebben na een abortus. Of dat er veel of weinig zijn, doet niets af aan de noodzaak om alle vrouwen die een abortus overwegen, eerlijk over de mogelijke risico’s te informeren.

  • Dit artikel is gebaseerd op een uitgebreider artikel uit het oktobernummer van Weet Magazine, een tweemaandelijks verschijnend populairwetenschappelijk tijdschrift dat nieuws uit de natuur, techniek en wetenschap beschrijft vanuit een christelijk perspectief.
  • Het magazine is opgericht in 2010 en bestaat dit jaar dus 10 jaar. Abonnee worden kan via de website van Weet Magazine.