Corona is voor vervolgde christenen levensgevaarlijk, ook als ze niet ziek worden

0
452

Christenen in India worden overgeslagen in de hulpverlening rond de coronacrisis. Lokale overheden weigeren christenen voedsel te geven omdat ze christen zijn, melden veldwerkers van Open Doors. ‘Jullie zijn christen en jullie God moet voor je gezin zorgen. De overheid is niet verantwoordelijk voor jullie gezinnen.’

Tienduizenden Indiase christenen raakten hun werk en inkomen kwijt vanwege de lockdown. “Ik was bang dat we van de honger zouden omkomen”, zegt Sunil uit India. In onder meer Vietnam, Bangladesh, India en Indonesië zijn er christenen die geen voedselhulp ontvangen vanwege hun geloof.

In India hebben, volgens het Centrum voor het Monitoren van de Indiase Economie, 122 miljoen mensen in de maand april hun baan en inkomen verloren. Partnerorganisaties van Open Doors proberen christenen te voorzien van een voedselpakket. Tot nu toe zijn ruim 8.800 gezinnen geholpen. Een lokale partner vertelt dat de hulp moeizaam verloopt. “Vanwege de lockdowns is het extreem moeilijk om christenen te bezoeken.” Hij vervolgt: “We gaan naar zeer afgelegen gebieden maar het vervoer is een probleem. Ook zijn er mensen die willen voorkomen dat christenen worden geholpen. Vorige maand werden christelijke gezinnen ondervraagd en mishandeld omdat we hen een voedselpakket hadden gebracht. Ook lokale kerken worstelen met dit probleem.”

Reena vertelt aan een medewerker dat ze geen inkomen heeft omdat haar man in een ander deel van het land werkte, daar werkloos is geworden en nu vanwege de lockdown niet naar huis kan. “Dankzij de hulp van Open Doors kan ik mijn kinderen een maand lang te eten geven. Hopelijk komt mijn man gauw weer thuis.”

Sita: “Ik ben een dagloner, maar door de lockdown ben ik mijn inkomen kwijt. In ons dorp werd een paar keer noodhulp uitgedeeld, maar wij als christenen werden overgeslagen. Ze zeiden dat wij van christenen buiten India hulp moesten ontvangen.”
Ook Devi vertelt dat hindoes worden voorgetrokken bij de werkindeling.
Kavya’s man is een riksja-trekker en hij kan niet werken door de lockdown. De dorpsoudsten weigeren hen voedsel te geven omdat ze christen zijn. Kavya: “We konden alleen op God vertrouwen voor hulp. De Almachtige heeft onze gebeden verhoord. We kregen van jullie voedsel en daar ben ik erg dankbaar voor.”

India staat op plaats 10 van de Ranglijst Christenvervolging. Elke Indiër hoort hindoe te zijn, volgens de Indiase samenleving. Christenen hebben in deze ideologie geen bestaansrecht en hun omgeving herinnert hen hier dagelijks aan. Radicale hindoes sluiten christenen buiten, vallen hen aan en verstoten hen uit hun dorpen. Het geweld dat tegen christenen gebruikt wordt, blijft meestal onbestraft.

Bron: Open Doors