NBG-actie Wat deel jij inspireert tot omzien naar elkaar

0
461

Het coronavirus liet zien dat zorgzaamheid, saamhorigheid en aandacht voor elkaar onmisbaar zijn in de samenleving. Daarom lanceren het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap (NBG en VBG) deze maand de campagne Wat deel jij?. Met blogs, producten, tegeltjes en verhalen wil het Bijbelgenootschap mensen inspireren tot barmhartigheid.

‘De afgelopen maanden stonden niet alleen in het teken van lockdown en afstand houden, maar we probeerden juist ook naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen,’ zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Bijbelse waarden als: zorg voor kwetsbaren, omzien naar elkaar en aandacht voor mensen dichtbij en ver weg, kregen veel nadruk. In Matteüs 25:40 (NBV) zegt Jezus: “Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” De voorbeelden die Hij geeft – onder meer: hongerigen voeden, zieken verzorgen, eenzamen bezoeken – zijn bekend geworden als ‘de werken van barmhartigheid’.
Ook al is het leven intussen voor velen van ons alweer wat gewoner geworden, de oproep van Jezus om naar elkaar om te zien, blijft van kracht.’

Barmhartigheid
Lange tijd waren de werken van barmhartigheid voor christenen een inspiratiebron om zich in te zetten voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mensen om hen heen. Recent voegde paus Franciscus er nog een werk aan toe: de zorg voor de schepping.
Buitenwerf: ‘In Wat deel jij? gaan we op zoek naar barmhartigheid in deze tijd. Welke ‘werken van barmhartigheid’ doen mensen nu? Ook gaan we na hoe de Bijbel ons kan inspireren om te groeien in naastenliefde, zorgzaamheid en wijsheid.’

Tweewekelijkse inspiratie
Meedoen kan door je aan te melden voor de speciale nieuwsbrief die het Bijbelgenootschap vanaf half juli tweewekelijks verstuurt. Deze bevat onder andere een bijbelse blog of podcast, een aansprekend persoonlijk verhaal, een praktische activiteit en een teksttegeltje met waardevolle woorden. Wat je zelf ontvangt, kun je delen met mensen die bemoediging, troost of hulp kunnen gebruiken.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap