Meisjes en vrouwen meest kwetsbaar in vervolging

0
329
Meisjes en vrouwen vormen de meest kwetsbare groep in christenvervolging. Vervolging van vrouwen is vaak veel complexer en speelt zich meer in het verborgene af dan bij mannen. Dat meldt Open Doors, een organisatie die wereldwijd vervolgde christenen steunt, op basis van een vandaag verschenen onderzoeksrapport over genderverschillen in christenvervolging.
 
Uit het rapport ‘Gender-specific religious persecution’, uitgevoerd door de internationale onderzoeksafdeling van Open Doors blijkt dat de vervolging van christelijke mannen doelgericht, ernstig en zichtbaar is. Vervolging van vrouwen kenmerkt zich vaak als complex, gewelddadig en verborgen. “Voor mannen geldt dat vervolging zich vaak op één terrein van zijn leven afspeelt. Een man wordt bijvoorbeeld gevangengezet of krijgt geen baan meer omdat hij christen is”, legt Open Doors-woordvoerder Klaas Muurling uit. “Dat zijn verschrikkelijke dingen om mee te maken, laat ik daar duidelijk over zijn. Maar vergelijk je de situatie met die van vrouwen, dan ervaren zij vaak op veel meer terreinen de consequenties van vervolging. In veel culturen worden vrouwen als minderwaardig gezien en in zulke landen zijn christenvrouwen vaak helemaal niets waard. Zij worden regelmatig slachtoffer van seksueel geweld. Niet alleen dat is een traumatische gebeurtenis, ook de periode daarna is vaak zwaar, vanwege schaamte en mogelijke verstoting omdat de vrouw als onrein wordt gezien.”
 
Christelijke mannen ervaren het vaakst problemen op economisch vlak, zoals discriminatie op werk. Daarna volgt ‘te schande maken, negeren en verstoten’ als manier waarop zij vervolging ervaren en op nummer 3 staat fysiek geweld, soms met de dood tot gevolg. Verkrachting en ander fysiek geweld tegen vrouwen wordt het vaakst genoemd als manier waarop zij vervolging ervaren. Gedwongen moeten trouwen staat op nummer 2 voor vrouwen en ‘te schande maken, negeren en verstoten’ op nummer 3.

“In het onderzoek konden we 35 verschillende manieren, zogenaamde ‘pressure points’ onderscheiden waarop vervolging tegen christenen plaatsvindt, variërend van gevangenschap en fysiek geweld tot het belachelijk maken of negeren van christenen”, licht Muurling toe. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 33 van de 35 manieren waarop vervolging zichtbaar wordt, worden aangemerkt door vervolgde vrouwen, tegenover 26 door mannen. “Daaruit blijkt ook wel dat de vervolging van vrouwen complexer is dan die van mannen. Vrouwen noemen meer verschillende manieren waarop vervolging plaatsvindt en ze noemen die ook nog eens vaker”, legt Muurling uit.
 
Eén van de meest opvallende onderzoeksresultaten is dat vrouwen die zich bekeren tot het christendom in het bijzonder kwetsbaar zijn. Zij krijgen te maken met huisarrest, een gedwongen huwelijk of juist een gedwongen scheiding, verkrachting en ontzegging van de voogdij over de kinderen. “Saoedi-Arabische vrouwen moeten bijvoorbeeld de reputatie van de familie hooghouden. Ongewenst gedrag zoals bekering tot het christendom beschadigt de eer van de familie en wordt beschouwd als een doodzonde”, geeft Muurling als voorbeeld. In Soedan zijn vrouwen slachtoffer van seksueel geweld door hun gekozen kleding. Het rapport: “Christenvrouwen zijn gedwongen zich als moslim te kleden. Meisjes die gearresteerd worden om hun ‘onfatsoenlijke’ kleding krijgen te maken met ongewenste aanraking en vernedering.”
 
Op een aantal terreinen overlappen christenvervolging voor mannen en vrouwen. Het gaat om de traumatische ervaring, de economische schade, echtscheiding en het verlies van voogdijschap over kinderen. Ook hebben zowel mannen als vrouwen te maken met ‘te schande maken, negeren en verstoten’ en gevangenschap.
 
Het onderzoek dat Open Doors deed speelt zich af op het snijvlak tussen de kwetsbaarheid van een persoon met betrekking tot zijn primaire rol en identiteit op basis van zijn of haar geslacht en hun kwetsbaarheid als christen. In nagenoeg alle vijftig landen op de Ranglijst Christenvervolging, die Open Doors jaarlijks uitbrengt om christenvervolging in kaart te brengen, werd onderzoek gedaan naar sekseverschillen in vervolging. Dat werd voor het tweede jaar op rij gedaan.
 
Open Doors brengt het rapport rond Internationale Vrouwendag naar buiten om in het bijzonder aandacht te vragen voor de positie van vrouwen in de vervolgde kerk. Het thema van Internationale Vrouwendag is ‘heldinnen’. “Deze titel past goed bij de vrouwen van de vervolgde kerk”, stelt Muurling. “Ook al zijn deze vrouwen kwetsbaar en hebben ze het zwaar te verduren, ze vormen ook een getuigenis voor ons over hoe stand te houden in je christelijk geloof onder de zwaarste omstandigheden.”

Bron: Open Doors