Volharding

0
318
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. Jesaja 40:29-31

Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig, om de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Hebreeën 10:35,36

Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Openbaring 3:5

En verder: Psalm 31:25, Jesaja 35:3,4, Lucas 22:31,32, Johannes 17:5, Romeinen 5:3-6, Colossenzen 1:21-23, Colossenzen 2:6,7, Hebreeën 6:11,12, Hebreeën 10:23,24, Hebreeën 12:1, Jacobus 1:2-4, Jacobus 4:7, 2 Petrus 1:10,11, 1 Johannes 5:4,5.