Noord-Koreaanse christenen bemoedigd met radio-uitzendingen

0
500
Bemoedigende radioboodschappen van christenen in het Westen bereiken de christenen in Noord-Korea. Ze zijn er door bemoedigd en geraakt.
 
Open Doors verzorgt wekelijks verschillende christelijke radioprogramma’s in het Koreaans. De uitzendingen zijn ‘s nachts omdat dat het veiligste moment voor Noord-Koreanen is om naar de radio te luisteren. In het land vertrouwen buren elkaar niet en worden mensen beloond als ze christenen betrappen op christelijke activiteiten.

Vanwege de grote sociale controle kunnen christenen elkaar bijna niet bezoeken en bemoedigen. Met de radio-uitzendingen via Trans World Radio (TWR) en Far East Broadcasting Company (FEBC) en het heimelijk verspreiden van Bijbels en christelijke materialen helpt Open Doors de kerk in het onderwijzen van gelovigen.
 
Een aantal reacties laat zien hoe de Noord-Koreaanse christenen de uitzendingen waarderen.
“Ik herinner me dat na een lied over de liefde van God een bericht van een christen uit het Westen werd voorgelezen. Hij las voor uit Kolossenzen 1 waar Paulus onophoudelijk bidt en dankt. De broeder noemde erbij dat het hem herinnerde aan de levens van christenen in ons land. Wij bidden ook dag en nacht. Vaak in onze wanhoop.”
Een andere gelovige deelt: “Een gedeelte uit Openbaringen 3 werd gelezen en we zongen mee met een gezang met als titel ‘Ik verheug me dag en nacht’. De boodschap bemoedigde ons om vast te houden aan ons geloof ondanks het lijden en de vervolging die we doormaken. We werden opgeroepen om te blijven geloven in de beloften van de Here God en Zijn grote kracht. Jezus Christus opent deuren door jullie gebeden. Onze gezamenlijke gebeden jagen de duisternis weg, zoals de ochtenddauw de nacht.”
Tot slot voegt een Noord-Koreaanse gelovige een bemoediging toe voor de kerken in het Westen. “We bidden dat de Here God een ieder zegent die ons bemoedigt. We bidden dat de Here Jezus onze medechristenen wereldwijd zegent. Bedankt voor de radio-uitzendingen. Soms wordt het signaal onderbroken en verstoord, maar meestal kunnen we zonder problemen luisteren.”
 
Noord-Korea staat al 18 jaar bovenaan de Ranglijst Christenvervolging. In geen land ter wereld is de christenvervolging zo zwaar. Van de naar schatting 300.000 christenen zitten er meer dan 50.000 opgesloten in werkkampen.

Bron: Open Doors