Gevaar van ‘buitenaardse’ wezens

0
305
Veel mensen, ook gelovigen, hebben vliegende schotels gezien. Sommigen beweren zelfs daarin meegenomen te zijn door ‘buitenaardse’ wezens. Dat bevestigt de overtuiging dat er hoog ontwikkeld leven bestaat in het heelal. Dit onderwerp wordt kritisch onderzocht in de film ‘Aliens ontmaskerd’ uitgegeven door WEET-magazine. Hoe is dat gedaan?

Recensie door Marco van Putten

Wilde verhalen
Vooral in de jaren ’30-’60 van de vorige eeuw waren er allerlei berichten over ‘buitenaardse’ activiteit. Het bracht zelfs de overheden in beweging. Dit werd ook gekoppeld aan ideeën dat buitenaardse wezens de mensheid wilde overheersen en dat de overheid het publiek verzweeg wat zij daarover wisten.

Opbouw film
Na een introductie komt Gary Bates aan het woord die lang onderzoek deed naar Ufo’s (Unidentified flying objects). Hij schreef de bestseller ‘Alien intrusion’ en hierop is deze documentaire gebaseerd. Hij wijst erop dat in het midden van de vorige eeuw verschillende geleerden overtuigd waren dat er hoog ontwikkeld leven op Mars zou zijn. Wij weten inmiddels wel beter. De aandacht voor buitenaards leven was ook ingegeven door Sciencefiction (SF) boeken, waarvan diversen zijn verfilmd, zoals StarWars en Star Trek. Sommige van deze schrijvers hadden het niet altijd volledig mis. Een deel van hun technologische fantasieën zijn inmiddels gerealiseerd. Vermakelijke entertainment. Probleem is echter dat de meeste van de SF verhalen uitgaan van de Big-Bangtheorie (dat het heelal is ontstaan vanuit een plotselinge explosie van een superkern) en Evolutietheorieën. Met die populaire SF verhalen worden die theorieën geloofwaardig gemaakt. Alsof het waar zou zijn of dat er geen andere theorieën bestaan over het ontstaan van leven. De nadruk wordt gelegd dat buitenaards leven bestaat en dus moeten de uitgangspunten van die theorieën juist zijn.

UFO rapporten onderzocht
Verschillende wetenschappers geven hun kijk op het onderwerp en er wordt ook gekeken naar het werk van het wereldwijd opererende organisatie MUFON (Wederzijds Ufo Netwerk) waar Ufo rapporten worden bewaard en bestudeerd. Daaruit blijkt, net zoals andere onderzoeksprogramma’s vaststelden, dat verreweg de meeste rapporten verklaarbaar zijn. Een klein deel blijft echter onverklaarbaar. Het betreft dan vrijwel altijd rapporteringen van getrainde mensen, zoals piloten, of aannemelijke getuigen.

De geestelijke dimensie
Waarom zou het alleen gaan om ruimteschepen? Kan het ook wat anders zijn? Immers, kunnen zulke ruimteschepen bestaan? Belangrijker nog, kan hoogontwikkeld buitenaards leven sowieso bestaan? Dit wordt uitgebreid besproken. Net zoals Evolutietheorieën, vereisen Ufo’s en buitenaards leven een pseudogeloof. Daarvoor is niet alleen geen sluitend wetenschappelijk bewijs. Allerlei zaken worden aanvaard die tegen de wetenschap ingaan.
Uiteindelijk wordt vastgesteld dat ‘buitenaardse wezens’ geestelijke fenomenen zijn. De niet-stoffelijke dimensie die contact legt met de stoffelijke gepaard gaande met negatieve elementen. Opmerkelijk genoeg blijkt dit ook in de Bijbel beschreven.

Evaluatie
Dit is een professionele, interessante en mooie documentaire over een onderwerp dat gelovigen in de war kan brengen. Het onderwerp wordt vanuit verschillende perspectieven gedetailleerd, ontnuchterend, inspirerend en Bijbelgetrouw uitgelegd. Er wordt ook een verband gelegd met de eindtijd. Een must have.

Aliens ontmaskerd. 2019, WEET-magazine. Distributie: NEEMA Media B.V., Amersfoort, c.109 min., € 14,99, ISBN: 9789492925107.