Vrouwen vaker slachtoffer van mensenhandel en gedwongen huwelijken

0
603

Wereldwijd zijn vrouwen en meisjes steeds vaker slachtoffer van gedwongen huwelijken. Vrouwen die zich vanuit de Islam hebben bekeerd tot het christelijk geloof zijn extra kwetsbaar voor dit soort praktijken. In 2020 heeft gendergerelateerde religieuze vervolging (GRV) het hoogste niveau bereikt in de drie jaar dat dit onderzoek nu verschijnt.

Van de vijftig landen waar Open Doors onderzoek deed, rapporteert maar liefst negentig procent dat gedwongen huwelijken voorkomen. In zeventig procent van deze landen komt seksueel geweld wijdverspreid voor. Door Covid-19 zijn vrouwen extra kwetsbaar.
De gevolgen van een gedwongen huwelijk zijn vernietigend, vooral in culturen waarin seksuele puurheid direct verbonden is met de eer en goede naam van de familie. Het is volgens Open Doors een alarmerende trend dat extremisten meisjes systematisch verkrachten. Op die manier worden niet alleen vrouwen vernederd, maar ook een hele gemeenschap getraumatiseerd.

Conflictgebieden
In conflictgebieden komt gendergerelateerde geloofsvervolging vaker voor. Voor mannen neemt het risico om ontvoerd of gedood te worden fors toe. Ook kunnen zij gedwongen worden zich aan te sluiten bij militaire groeperingen of milities. Vrouwen lopen vaker het risico slachtoffer te worden van mensenhandel, ontvoering of doelgerichte manipulatie in de relatiesfeer; ook worden zij vaker gedwongen hun land te ontvluchten.

Geweld
Open Doors roept regeringen op om meer oog te hebben voor ‘gendergerelateerde geloofsvervolging’ in hulpprogramma’s en wetgeving. Zij moeten er alles aan doen om mensenhandel, gedwongen huwelijken en kindhuwelijken te voorkomen en daders te bestraffen.
De kerk wereldwijd wordt gevraagd om de ernst en reikwijdte van geweld tegen christenvrouwen, vooral in gemeenschappen waar christenen vervolgd worden, bespreekbaar te maken.
In het rapport ‘’Same faith, different persecution” roept Open Doors op tot gebed en pleitbezorging voor vrouwen die dubbel kwetsbaar zijn door hun sekse en hun geloof. Ook moet er naar gerechtigheid gezocht worden voor vrouwen die vervolging, discriminatie of geweld ondergaan.

Bron: Open Doors