ABC en Unie tekenen voor fusietraject

0
297
De Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten (ABC) en de Unie van Baptistengemeenten ondertekenden in maart 2019 een intentieverklaring waarin de intentie tot een fusie van de beide kerkgenootschappen wordt uitgesproken. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst getekend die voorziet in afspraken voor nauwere samenwerking. In november stemden de ledenvergaderingen van ABC en Unie al in grote meerderheid in met beide documenten.

De ondertekening was ingebed in de jaarlijkse leidersconferentie in Apeldoorn die Unie en ABC al sinds enkele jaren gezamenlijk organiseren voor voorgangers en andere leiders in de aangesloten gemeenten.

Tijdens een Avondmaalviering had het belijden van eenheid een centrale plaats en ook de ondertekening zelf was een bijzonder moment. Nadat prof. dr. Henk Bakker had gesproken over de kracht van een drievoudig snoer zoals in het Bijbelboek Prediker wordt benoemd, ondertekenden drie bestuursleden van beide organisaties de documenten. Vervolgens zetten de overige aanwezigen eveneens hun handtekening om op die manier ook persoonlijk de intentie tot eenwording te onderschrijven.

Mijlpaal

De ondertekening is een belangrijke mijlpaal in het proces richting fusie van beide geloofsgemeenschappen. Om ook de aangesloten gemeenten te betrekken en met elkaar kennis te laten maken, verscheen deze maand het magazine BijEen. Dat zet iets van de geschiedenis van de betrokken kerkgenootschappen op een rijtje, en vertelt daarnaast vooral veel inspirerende verhalen over missionair gemeente-zijn, pionieren en verbinding op plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal niveau. Verder start deze week in aansluiting op de ondertekening een gebedsestafette waarbij gemeenten de komende maanden een ‘gebedsfakkel’ aan elkaar doorgeven en voor elkaar gaan bidden.

Vervolg fusietraject

Unie en ABC zijn na de gezamenlijke viering van 400 jaar Baptisme in 2009 in gesprek geraakt over mogelijke eenwording. Ondertussen is er al een groot aantal stappen gezet richting een fusie. Vanaf januari werken vijf werkgroepen onder leiding van een fusiecommissie aan de uitwerking van de onderwerpen doop en lidmaatschap, internationale verhoudingen, financiële kaders, bestuur en organisatie en erkenning voorgangers. Alle werkgroepen zullen naar verwachting dit najaar een meningsvormend document aan de ledenvergaderingen voorleggen. Vervolgens zullen de reacties en suggesties vanuit de ledenvergaderingen worden verwerkt in concrete voorstellen waarover in een daarop volgende ledenvergadering wordt gestemd.

In het licht van de eveneens ondertekende Samenwerkingsovereenkomst bouwen ABC en Unie ondertussen de samenwerking op het gebied van onder meer regionaal werk en het Baptisten Seminarium verder uit.

Bron: Unie van Baptistengemeenten in Nederland / Website