Zaken doen

0
304
Gij zult aan de Here, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Deuteronomium 8:18a

Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen.
Spreuken 3:9,10

Heren, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid; gij weet toch, dat ook gij een heer in de hemel hebt. Colossenzen 4:1

En verder: Deuteronomium 28:1-6,8, 1 Koningen 2:3, Psalm 1:1-3, Psalm 112:3, Psalm 128:2, Spreuken 8:18,19, Spreuken 16:3, Spreuken 24:3,4, Mattheus 6:33.