Ook kerken zijn partner in de opvoeding

0
298
Diverse christelijke organisaties hebben hun krachten gebundeld onder de naam Rondom het Kind om inzichtelijk te maken wat er aan initiatieven zijn op het gebied van (geloofs)opvoeding. Hierbij sluiten zij aan bij de Week van de Opvoeding van 7 tot en met 13 oktober 2019.

De Week van de Opvoeding, een jaarlijks initiatief vanuit Centrum voor Jeugd en Gezin, wil met het jaarthema Hand in hand benadrukken dat je als ouders niet alleen staat in de opvoeding. Er zijn andere partners in de opvoeding, zoals school, familie, vrienden, sportvereniging en meer. Rondom het Kind wil kerken wijzen op hun rol als partner in de opvoeding. Juist omdat je kind christelijk opvoeden best een uitdaging is in een tijd waarin geloven niet vanzelfsprekend is.

Initiatieven op een rij
Daarom maakt Rondom het Kind in haar eerste nieuwsbrief een verzameling van christelijke initiatieven die aansluiten bij de Week van de Opvoeding. Zo krijgen kerken tientallen ideeën hoe zij hun gezinnen kunnen ondersteunen in de opvoeding.

Rondom het Kind
Rondom het Kind is een beweging die kinderen tot bloei wil brengen als kinderen van God. Dit doet Rondom het Kind door kerkgemeenschappen te wijzen en te helpen in hun ondersteunende taak aan de gezinnen in en om hun geloofsgemeenschappen.

Rondom het Kind wil voor kerken inzichtelijk maken wat er is aan materiaal en middelen om gezinnen te ondersteunen. Daarnaast wil Rondom het Kind een netwerk zijn waarin kennis en expertise op het gebeid van geloofsopvoeding versterkt en verrijkt wordt. Zo prikkelen zij zichzelf als organisaties, kerken en gezinnen om na te denken over wat in de 21e eeuw nodig is om je kind in geloof op te voeden.

Registreren voor de nieuwsbrief kan via deze link.

Bron: MissieNederland