Bouwen aan een netwerk van liefde

0
327
In 2019 viert de Rotterdamse bisschop Van der Hende dat hij 12,5 jaar bisschop van Rotterdam is. Voor die gelegenheid schreef hij een boek die de titel ‘Bouwen aan een netwerk van liefde’ meekreeg.

Door Henk van der Wijngaard

Het boek met teksten van de bisschop verschijnt bij gelegenheid van het 12,5-jarig bisschopsjubileum (2006-2019) en bevat onder meer de catecheses van de bisschop tijdens de Wereld Jongeren Dagen (WJD s’) van 2008, 2011 en 2016.

In het boek van de bisschop is uitgebreid aandacht voor internationale themajaren, zoals het Jaar van het Geloof en het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, en voor diocesane themajaren, zoals het Jaar van Gebed. Momenteel viert het bisdom Rotterdam het Jaar van de Roepingen. Een lezing van de bisschop over roeping op de landelijke impulsdag in Utrecht (2018) sluit het boek af. Ook is er aandacht voor de katholieke sociale leer.

Van der Hende laat in zijn boek zien de bevlogenheid en passie niet te zijn verloren gedurende de eerste 12,5 jaar van zijn aanwezigheid in Rotterdam:

“In meer dan tweeduizend jaar kerkgeschiedenis is een koperen verjaardag van een bisschopswijding niet opzienbarend. Maar aangezien op het feest van Pinksteren het vuur van de heilige Geest zich in tongen verdeeld op ieder van de aanwezigen neerzette (Handelingen 1,3) is de persoonlijke inzet van ieder van ons, ook die van een bisschop, niet zonder betekenis voor het geheel van wat de Heer voor ogen staat.”

“Tot het ambt van bisschop geroepen, krijg je de taak om in Christus’ naam als leraar de rijkdom van het geloof te verkondigen, door gebed en de sacramenten de heiligheid te bevorderen in onze omgang met God en met elkaar, en als herder te besturen en leiding te geven. De drievoudige taak krijg je als bisschop niet om louter op eigen kracht te volbrengen, maar vooral krachtens het sacrament van de wijding dat je door handoplegging en gebed ontvangt. En je mag bij voortduring deze taak verrichten in samenwerking met de priesters en diakens in verbondenheid met alle gedoopten.”

“Ten diepste leeft in mij het besef dat het ambt van bisschop niet een project is van mijzelf, maar ten dienste staat van de Kerk, die als gemeenschap van geroepenen door de verrezen Heer gezonden wordt om in de wereld van vandaag het evangelie te verspreiden, ter wille van de voortgang van ons leven in geloof en tot de opbouw van het rijk van God.”