Mercy Ships groeit voor derde jaar op rij

0
304
Door een groei in inkomsten, een stijging van het aantal Nederlandse vrijwilligers en een doelbestedingspercentage van 82,9% blikt Mercy Ships Holland dankbaar terug op een succesvol 2018. In dit jubileumjaar, waarin Mercy Ships haar 40-jarig bestaan vierde, groeide het werk op het ziekenhuisschip de Africa Mercy: 2.283 patiënten ontvingen een operatie, en 8.900 mensen een tandartsbehandeling.  

Mercy Ships richtte zich ook in 2018 op het trainen van lokale gezondheidsmedewerkers in het land zelf, zodat de impact op het niveau van medische zorg blijvend is. In Kameroen en Guinee, de landen waar de Africa Mercy in 2018 aanmeerde, ontvingen 1.456 gezondheidsmedewerkers een training. Op het gebied van chirurgie, anesthesie en hygiëne werden kennis en vaardigheden doorgegeven, zodat de gezondheidszorg in beide landen blijvend verbetert.

Vrijwilligers

Jaarlijks zijn er ongeveer 1.200 vrijwilligers nodig om medische hulp en training voor de allerarmsten in Afrika mogelijk te maken. Het aantal Nederlandse vrijwilligers dat voor korte of lange termijn aan boord wonen en werken, steeg in 2018 van 101 naar 131. Ook het aantal vrijwilligers dat zich aanmeldde voor het werk op de Africa Mercy groeide. In 2018 steeg dit aantal naar 203, een stijging van 31% ten opzichte van 2017. Mercy Ships Holland is dankbaar voor de bevlogenheid van de Nederlanders die met hun inzet het levensveranderende werk op de Africa Mercy mogelijk maken.

Donaties & goederen

De inkomsten van Mercy Ships Holland stegen met ruim 25% naar 5.301.329 euro. Deze stijging werd veroorzaakt door een toename in grote giften voor het tweede schip dat in aanbouw is. Van iedere euro die de donateur aan Mercy Ships Holland schenkt, ging 82,9 cent naar de doelstelling.

Mercy Ships Holland neemt internationaal ook een belangrijke plaats in als het gaat om de bevoorrading van het schip. Maar liefst 50% van de containers die richting de Africa Mercy gaan zijn afkomstig vanuit Nederland. In 2018 werden 22 containers verscheept naar het schip. Naast veel technische materialen, medicijnen en algemene verbruiksartikelen vormen de levensmiddelen het grootste deel van de containers. Het Nederlandse kantoor is voor de andere Europese kantoren ook een aanspreekpunt.

Vooruitblik

De groei van het werk van Mercy Ships Holland, in zowel inkomsten, vrijwilligers als in trainingen vormen een mooie voorbereiding voor de plannen in 2020 en 2021. Na een korte periode van onderhoud zal de Africa Mercy in augustus aanmeren in Senegal, om daar de bevolking te ondersteunen met gratis chirurgische en tandheelkundige zorg en medische trainingen. Ondertussen zijn in Liberia de voorbereidingen in volle gang voor de inzet van de Africa Mercy in 2020. De behoeften van dit land worden op dit moment geanalyseerd en de kernelementen van het programma voor medische capaciteitsopbouw vastgesteld.

Een unicum in de geschiedenis van Mercy Ships is dat vorige week een arts uit Liberia, Dr. Gbozee, in Nederland was voor de Global Surgery Summer School van de Universiteit Utrecht. Waar Mercy Ships normaal lokaal mensen traint, ondersteunde Mercy Ships Holland Dr. Gbozee zodat hij – bij uitzondering – in Nederland deze cursus kon volgen. De training van deze arts is een steuntje in de rug voor Liberia, dat na de recente Ebola-epidemie veel uitdagingen kent, en een goede voorbereiding voor de komst van de Africa Mercy in 2020.

Dr. Gbozee zegt over zijn deelname aan de cursus: ‘Ik heb veel geleerd over algemene chirurgie en kan deze waardevolle kennis terug in Liberia goed inzetten. Als Mercy Ships in 2020 in Liberia komt, zou ik graag willen samenwerken met en gecoacht worden door de ervaren, gespecialiseerde chirurgen aan boord. Op deze manier kan ik mijn kennis nog verder verdiepen en een betere chirurg worden, zodat ik de mensen in Liberia zo goed mogelijk kan helpen.’

Foto: Nederlandse vrijwilligers in Guinee (2018-2019)