De GZB benoemt ir. Martijn van den Boogaart tot directeur

0
375

Ir. Martijn van den Boogaart, oud-zendingswerker GZB en momenteel werkzaam bij de IZB, volgt D.V. 1 september ds. Jan Ouwehand op als directeur van de GZB, zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk.

Martijn van den Boogaart (46) woont in Delfgauw, is getrouwd en heeft drie kinderen. Na zijn opleiding Electrotechniek aan de Technische Universiteit Delft, begon hij zijn loopbaan als projectmanager en consultant in het bedrijfsleven. Vervolgens was hij acht jaar uitgezonden naar Malawi als adviseur en programmamanager bij één van de partnerkerken van de GZB. Zijn vrouw Anneke was daar tropenarts in een ziekenhuis van deze kerk. Vanaf 2016 werkt hij bij de IZB, een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van Focus, een programma voor missionaire gemeente-opbouw en hij begeleidt gemeenten bij de uitvoering van dit programma. Binnen IZB-Focus coördineert hij in samenwerking met de GZB ook de verbinding met kerken wereldwijd.

Martijn: “Wat mij aanspreekt bij de GZB is het verlangen om wereldwijd het goede nieuws van Gods Koninkrijk te delen, in woorden en daden. Ik vind het een voorrecht dat we dat samen doen met medechristenen uit de hele wereld. Het is verrijkend om in ontmoetingen met hen te horen hoe zij op hun plek in het dagelijks leven Jezus volgen. Ik merk dan veel overlap met wat ik hoor in gemeenten waar ik nu werk. Ik hoop daarom dat ik met mijn ervaringen in het buitenland en bij de IZB kan bijdragen aan nieuwe vormen van verbinding tussen gemeenten in Nederland en gemeenten en organisaties op andere plekken in de wereld. We kunnen veel van elkaar leren en samen bereiken we meer mensen.”

Het bestuur van de GZB is dankbaar dat Martijn van den Boogaart directeur van de GZB zal worden. “We kennen Martijn goed; als zendingswerker in Malawi heeft hij het werk van de GZB missiologisch en theologisch helpen vormgeven. In zijn werk bij de IZB heeft hij leiding gegeven aan programma’s binnen IZB-Focus en heeft hij de gemeenten die ook het werk van de GZB dragen diepgaand leren kennen. Die ervaringen geven ons veel vertrouwen, en geeft ruimte voor Martijn om wederkerig de verbinding te leggen tussen de missionaire roeping van gemeenten die de GZB steunen, de GZB en de partnerkerken van de GZB in het buitenland.” Het bestuur is ook dankbaar dat de invulling van de vacature van directeur als gevolg van de coronacrisis geen vertraging heeft opgelopen.

Het aantreden van Martijn van den Boogaart op D.V. 1 september 2020 betekent ook het afscheid van ds. Jan Ouwehand als directeur van de GZB. De huidige directeur zal nog tot 1 oktober 2020 werkzaam zijn bij de GZB om een goede transitie te realiseren. Het bestuur van de GZB is dankbaar voor het werk dat Jan voor de GZB heeft mogen doen en nog mag doen de komende maanden.

Indien de ledenvergadering in de tweede helft van 2020 zal besluiten tot invoering van het voorgestelde Raad van Toezicht model, zal de functie van directeur worden omgezet in directeur-bestuurder.

Bron: GZB