Koert van Bekkum hoogleraar Oude Testament

0
498

Dr. Koert van Bekkum wordt door de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven per 1 oktober 2020 bevorderd tot hoogleraar Oude Testament.

“Dr. Van Bekkum heeft een indrukwekkend parcours als oudtestamenticus afgelegd en zich in de laatste jaren sterk ingezet voor de ontwikkeling van de vakgroep Oude Testament aan de ETF Leuven”, aldus prof. dr. Andreas Beck, decaan. “Hij is een uitstekend communicator en ondersteunt het decanaat als beleidsmedewerker.”

Van Bekkum is sinds 1 augustus 2018 halftijds universitair hoofddocent Oude Testament aan de ETF Leuven en sinds september 2019 voorzitter van de vakgroep Oude Testament. Zijn onderzoek concentreert zich op de literaire, historische en theologische betekenis van de Bijbelboeken Genesis tot 2 Koningen. Daarbij heeft onder meer de betekenis van de uiteenlopende omschrijvingen van het beloofde land zijn aandacht.

In 2010 promoveerde Van Bekkum op het proefschrift “From Conquest to Coexistence. Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel’s Settlement in Canaan”. Hij genoot zijn opleiding aan de TU Kampen, waar hij vervolgens van 2012 tot 2018 universitair docent Oude Testament was en sinds 2018 werkzaam is als deeltijds universitair hoofddocent. Sinds 2016 is Koert van Bekkum ook predikant binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) met een bijzondere opdracht voor theologisch onderwijs en onderzoek. Hij onderhoudt een uitgebreid academisch netwerk en is onder meer secretaris van het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België.
Prof. dr. Jos de Kock, rector: “Collega Van Bekkum is een uitmuntende oudtestamenticus. Voor studenten is hij een inspirerend docent. Ik verwacht dat dr. Van Bekkum als hoogleraar een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van de ETF Leuven. Dat hij ook verbonden blijft aan de TU Kampen bevestigt de goede samenwerking tussen beide academische instellingen.”

Over de ETF Leuven De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven is een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs. Ze wordt gekenmerkt door een protestantse evangelische identiteit, denominatie overstijgende oriëntatie, internationaal karakter en combinatie van hooggekwalificeerd academisch werk en aandacht voor gemeenschapsvorming en spiritualiteit. De faculteit telt momenteel 231 studenten in de geaccrediteerde bachelor-, master- en doctoraatsprogramma’s.

Bron: Evangelische Theologische Faculteit