‘Geen zegen door vroom gedoe’

0
330
Een door God in de stoffelijke wereld gelegde wetmatigheid, geldt ook in geestelijk opzicht. Dat betoogde, in april 2015, Henk de Cock in het blad van de door hem opgerichte en geleide Pinkster Bijbelschool Brazilië. Het komt er op neer dat men altijd zal oogsten wat men heeft gezaaid. Maar de oogst is altijd vele malen groter dan het zaad. “Je hebt alleen maar een zaadbuidel mee te dragen om tarwe te zaaien en een paar wagens om de oogst binnen te slepen”, schrijft hij.

De natuur is volgens hem geenszins door een oerknal ontstaan, omdat explosies geen georganiseerde en wetmatige gevolgen hebben, maar juist het einde zijn van alles wat op ordelijke manier functioneert. Wetenschappers doen niet anders dan zich inspannen om de in de kosmos gelegde wetten te ontdekken.
Het zichtbare universum functioneert als de geestelijke wereld, voegt hij er aan toe. “Daarom dient het stoffelijke als gelijkenis van het Evangelie dat wij prediken voor het behoud van de mensheid.”

Dat men oogst wat werd gezaaid, is een in de schepping gelegde wet waarvan men God de schuld zou kunnen geven, zegt De Cock. “Gods goedheid bestaat er niet in dat we allerlei zegen zullen ontvangen door vroom gedoe, terwijl we niet anders doen dan kwaad zaaien. In de stoffelijke wereld zou het tegenstrijdig zijn als we tarwe zouden oogsten waar we aardappelen hebben geplant. Zo functioneert het ook in ons geestelijke leven. Het gaat om een wiskundige wetmatigheid, geschreven in het universum: de wet van oorzaak en gevolg. Dat is één van de meest rechtvaardige en intelligente natuurwetten, zonder welke de hele kosmos een stuurloze chaos zou wezen en de hele mensheid een losgeslagen bende.”

Gods oordeel is volgens hem in de natuur ingebouwd. ”Dat wordt duidelijk in elke psalm.” Drie dingen zijn het gewichtigste van de wet: oordeel, barmhartigheid en trouw, citeert hij de Here Jezus. “Waar God oordeelt, is ook altijd barmhartigheid en trouw aanwezig. “In plaats van op de akker van ons vlees te zaaien en verderf te oogsten, zaaien we op de akker van de Geest om eeuwig leven te oogsten. En als we alles prijsgegeven hebben voor Jezus en het Evangelie is wat we oogsten totaal onevenredig met wat we zaaien: honderdvoud. Dat is de grote barmhartigheid en trouw van God, het gewichtigste van al Zijn wetten.