‘Milieugroepen doen aan symptoombestrijding’

0
299
De oplossingen die de wereld bedenkt voor het milieuprobleem bestaan allemaal uit symptoombestrijding. Christus zelf zal orde op zaken stellen op Zijn tijd. Met klimaattoppen, zoals onlangs in Parijs, is de huidige ontwikkeling niet tegen te houden. Tot die conclusies komt ds. Theo Niemeijer in Het Zoeklicht.
Terwijl de wereld steeds meer behoefte heeft aan voedsel, mislukken oogsten in toenemende mate. Hongernoden nemen toe en dat staat ook in de Bijbel. De mens zelf moet veranderen, die de grootste veroorzaker is van de kapotte aarde, zegt Niemeijer.

Hij heeft het niet, zoals veel theologen, over de nieuwe hemel en aarde, maar over het herstel van de nu bestaande aarde, na de opname van de Gemeente. Het Bijbelboek Openbaring zegt volgens Niemeijer dat, alle aangedragen oplossingen ten spijt, het milieuprobleem alleen maar groter wordt. Zo erg zelfs dat door oorlog, honger en pest een kwart van de wereldbevolking sterft. “In Openbaring 8 lezen we over een wereldomvattende brand, waardoor een deel van de aarde zal verbranden. Daarmee vergeleken zijn de huidige bosbranden nog niets.”

En dat is allemaal nog maar het begin van de weeën, constateert Niemeijer. Alles wat de mens bedenkt om het milieuprobleem te bestrijden, gaat voorbij aan de werkelijke oorzaak van de crisis, zegt hij. “Niemand komt tot de conclusie dat wij zélf de oorzaak zijn. Vóór de mens überhaupt over deze problematiek nadacht en zich zorgen over het probleem maakte, waren deze actuele zaken allang in de Bijbel te lezen. Zowel de oorzaak van de huidige milieucrisis als de oplossing voor dit probleem worden in de Bijbel beschreven.”

Zoals de mens van zichzelf geen nieuwe schepping kan maken, maar alleen door het werk van Christus worden vernieuwd, zal het ook met de schepping gaan, schrijft Niemeijer. Als het zuchten en klagen van de in barensweeën verkerende schepping een hoogtepunt bereikt, komt de Heer, weet hij. Om er iets nieuws van te maken. Dat gaat, voegt hij er aan toe, om het Messiaanse vrederijk op déze aarde. “Wat een geruststelling dat de conditie van de aarde niet afhangt van allerlei milieugroeperingen, maar van de opgestane Heiland die het echte probleem, de zonde en de dood, heeft overwonnen. En deze overwinning zal dan ook zichtbaar worden in de gehele schepping.”