God vragen

0
302
God zeide: Vraag wat zal Ik u geven? 1 Koningen 3:6a

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Matthéüs 7:7

Indien echter iemand in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Jacobus 1:5

En verder: Psalm 2:8, Psalm 27:4, Matthéüs 21:22, Marcus 11:24, Lucas 11:11-13, 1 Johannes 5:14,15.