Verzoening en rauw vlees

0
319
Het is opmerkelijk hoe het thema verzoening elke keer opnieuw de gemoederen kan bezighouden. Eens in de zoveel tijd staat er weer iemand op die suggereert het wiel rondom dit belangwekkende thema te hebben uitgevonden. Dat de weg naar verlossing bijvoorbeeld niet loopt via de Man van smarten die de Via Dolorosa ging, dat het bloed van Christus geen voldoening zou (hoeven) schenken, maar dat er vergeving is door Jezus die Overwinnaar is.

Waar iemand het éne facet tot speerpunt van zijn theologie maakt en het ‘rauwe vlees’ van de verzoeningsleer overboord gooit (dat is verzoening door voldoening), happen tot mijn verbazing iedere keer snel een aantal vissen toe. De persoon in kwestie hengelt echter aan de andere kant van het schip met hetzelfde gemak opnieuw een grote vis naar boven (Jezus de Overwinnaar). Kortom, in het viswater van de christelijke leer zwemt of dobbert niets nieuws. Wie vist, zal altijd wat vangen. Wie wat roept, zal altijd aandacht krijgen.

Bron: Koert Koster / Website