Romeinen 8:38,39 / Niets kan mij van U scheiden

0
331
Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Romeinen 8:38,39

Hemelse Vader, over die uitspraak van de apostel Paulus wil ik vandaag nadenken.
Kan het werkelijk zijn dat al die dingen die hij noemt mij niet kunnen scheiden van Uw liefde, die U kenbaar hebt gemaakt in Uw Zoon Jezus?
Niets dat vandaag gebeurt en niets in de toekomst?
Ook dieptepunten kunnen mij niet scheiden van U?
Andere mensen niet?
Engelen niet?
En machten?
Wordt daarmee niet de duivel bedoeld en de zonde die hij zo gemakkelijk in mijn leven naar boven brengt?
Kan het werkelijk zijn dat U bedoelt dat NIETS, NIETS, NIETS mij kan scheiden van U?

Als dat waar is, wil ik mij daar vandaag aan vastklampen.
U houdt van mij en niets op deze wereld en niets in mijn leven kan mij scheiden van U. Niet omdat ik het allemaal zo goed doe, maar omdat U trouw bent.
Wat een geweldige waarheid voor deze dag.
Hartelijk dank daarvoor.

Amen