En de winnaar is ……

0
373

Begin november is Ark Mission voor de tweede keer begonnen met de actie ‘Een nieuwe tekst voor een oud lied’. Belangstellenden kregen de gelegenheid om een nieuwe eigentijdse tekst te maken voor het lied ‘Komt, verwondert u hier, mensen’.

Er kwam veel geweldige inzendingen
binnen bij Ark Mission.

Een deskundige jury boog zich over alle inzendingen. Er werd o.a. gekeken naar de zingbaarheid van de nieuwe tekst, de inhoud en betekenis en ten slotte natuurlijk naar het taalgebruik.

Over de inzendingen zei de jury: “De jury is onder de indruk van alle 61 inzendingen, waaruit vaak een rijke geloofsbeleving blijkt en een diep verlangen om zich te verwonderen over dat kleine kindje dat in Bethlehem geboren werd. Bovendien hebben vele schrijvers de moeite genomen om hun tekstkeuzes toe te lichten. Dank aan alle inzenders!”

Toch was de jury het unaniem eens over de winnende tekst.

Als toelichting stelde de jury:

“De schrijver is erin geslaagd een tekst te schrijven die dichtbij de oorspronkelijke betekenis blijft en toch duidelijk vernieuwend is. Het is een consequente en vloeiende overzetting naar hedendaagse taal. De cadans van ‘kom zie, maak’ laat een fijn gevoel voor de nuances van de taal zien. De eerste zin heeft de potentie om, net als het origineel, in het collectief geheugen opgenomen te worden. En tenslotte: het lied is goed zingbaar en tekstueel en grammaticaal correct. Wij zien uit naar de uitvoering van deze hertaling door de artiesten!”

En de winnaar van ‘Een nieuwe tekst voor een oud lied’ 2020 is geworden: Jan Leemhuis uit Hoogezand.

Van harte gefeliciteerd, Jan!

De winnende tekst en de vertolking door Talitha Nawijn en Jan Willem van Delft zijn te vinden op Ark Mission.

Bron: Ark Mission